Wprowadzenie do Koronki do Bożego Miłosierdzia – dzień III

402
Pielgrzymka. Nabożeństwo Eucharystyczne. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Z „ Dzienniczka” św. s. Faustyny:

„Duszom, które uciekać się będą do Mojego miłosierdzia, i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o Moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia Mojego” (Dz 379).

„Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego” (Dz 570).

„Im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia Mojego. […] Kto ufa miłosierdziu Mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego Moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka Mojego” (Dz 723).

„O, gdyby znali grzesznicy miłosierdzie Moje, nie ginęłaby ich tak wieka liczba. Mów duszom grzesznym, aby nie bały się zbliżyć do Mnie, mów o Moim wielkim miłosierdziu” (Dz 1396).

Orędzie o Miłosierdziu Bożym jest również orędziem o niepowtarzalnej godności i wartości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W oczach Bożych każda osoba jest cenna, za każdego Chrystus oddał swoje życie, każdemu Ojciec daje swego Ducha i czyni go bliskim sobie.

Boże, uwielbiony w tajemnicy Twego Miłosierdzia, dziękuję Ci za życie, którym mnie obdarzyłeś. Pragnę wzrastać w miłości do Ciebie i w Tobie osiągnąć życie wieczne. Panie Boże, prosimy Cię, naucz nas miłości bezinteresownej i spraw, aby nasze rodziny były otwarte na przyjęcie każdego dziecka, a przyjmując je, z radością troszczyły się o jego katolickie wychowanie.

(Oprac. ks. Marcin Zieliński)

Koronka do Bożego Miłosierdzia
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków):

 • Na początku:
  • Ojcze nasz…
  • Zdrowaś Maryjo...
  • Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego...
 • Na dużych paciorkach (1 raz):
  • Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
 • Na małych paciorkach (10 razy):
  • Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
 • Na zakończenie (3 razy):
  • Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.