Wsparcie na remonty zabytkowych kościołów

978
Obraz św. Anny z ołtarza głównego w kościele w Smardzewicach. Foto: arch. parafii

Sejmiki województwa mazowieckiego i łódzkiego przyznały łącznie 1,4 mln. złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz prace budowlane w parafiach diecezji radomskiej leżących na terenie tych województw.

Radni mazowieccy przyznali 7 mln. zł na ratowanie zabytków, z czego 975 tys. trafi do parafii diecezji radomskiej. „Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku złożono 165 wniosków na łączną kwotę ponad 22 mln zł. Wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły parafie oraz samorządy. Ostatecznie komisja konkursowa, po ocenie formalnej i merytorycznej. zdecydowała o przyznaniu dotacji 90 zabytkom.” – czytamy na stronie https://www.mazovia.pl.

Wśród wniosków rozpatrzonych pozytywnie jest 17 złożonych przez kościelne osoby prawne należące do diecezji radomskiej. Oto lista z zakresem prac remontowo-konserwatorskich:

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca we Wrzosie: konserwacja okien w kościele (40 tys. zł)
 2. Klasztor oo. Bernardynów w Radomiu: konserwacja polichromii w kaplicy Matki Bożej Anielskiej – I etap (40 tys. zł)
 3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku: remont elewacji wież i frontowej budynku kościoła – III etap (80 tys. zł)
 4. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie: prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele – I etap (40 tys. zł)
 5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienia Pańskiego w Kazanowie: odnowa XIX-wiecznego obrazu Ukrzyżowanie w Ołtarzu Głównym w kościele (10 tys. zł)
 6. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Zygmunta w Siennie: remont elewacji kościoła – III etap (40 tys. zł)
 7. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie: renowacja elewacji – IV etap (80 tys. zł)
 8. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Kozienicach: pełna konserwacja stropu kasetonowego w prezbiterium kościoła (60 tys. zł)
 9. Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Lisowie: remont kościoła – II etap: remont elewacji (40 tys. zł)
 10. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Starej Błotnicy: restauracja zabytkowych organów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy – II etap (70 tys. zł)
 11. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Sieciechowie: konserwacja ołtarza bocznego Matki Bożej z Dzieciątkiem w kościele – I etap (35 tys. zł)
 12. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Gródku: renowacja dzwonnicy, zespół kościoła parafialnego w Gródku – III etap (80 tys. zł)
 13. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze: prace konserwatorskie na elementach kamiennych kolumnady portyku fasady kościoła (90 tys. zł)
 14. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą: prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowych warstw malarskich i wypraw wapiennych we wnętrzu prezbiterium kościoła – III etap remontu wnętrza kościoła (40 tys. zł)
 15. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży: prace konserwatorskie i organmistrzowskie przy organach piszczałkowych w kościele (60 tys. zł)
 16. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole: odtworzenie – wymiana pokrycia dachowego i rynien hełmów przy wieży południowej w elewacji frontowej kościoła (100 tys. zł)
 17. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu: prace konserwatorsko-restauratorskie przy wystroju renesansowej kaplicy Kochanowskich w kościele farnym – I etap (70 tys. zł).

Na podobne wsparcie mogą liczyć parafie leżące na terenie województwa łódzkiego. Z 4 mln zł, które rozdysponowali radni województwa łódzkiego do 65 podmiotów wnioskujących o wsparcie, 407,9 tys. zł trafi do siedmiu parafii z naszej diecezji. Są to:

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żeleźnicy: konserwacja ołtarza bocznego pw. Najświętszej Marii Panny (strona północna) z kościoła w Żeleźnicy (23,1 tys. zł)
 2. Klasztor Ojców Franciszkanów w Smardzewicach: prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. św. Anny w Smardzewicach – II etap (75 tys. zł)
 3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Błogiem Szlacheckim: kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP i św. Mikołaja (1785 r.) – przygotowanie dokumentacji projektowej (54,8 tys. zł)
 4. Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri Dom Zakonny w miejscowości Studzianna: remont zabytkowego zespołu klasztornego o.o. Filipinów – I etap (75 tys. zł)
 5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Skotnikach: prace konserwatorskie przy XVIII-wiecznym ołtarzu głównym kościoła – II etap (75 tys. zł)
 6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dąbrowie nad Czarną: wykonanie dodatkowych zewnętrznych okien osłaniających witraże kościoła parafialnego wraz z oczyszczeniem oraz konserwacją witraży (75 tys. zł)
 7. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Łukasza w Skórkowicach: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez wykonanie dodatkowych okien ochronnych zewnętrznych w nawie głównej kościoła (30 tys. zł).