Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego “Galilea”

3202

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego “Galilea” jest katolicką wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną, która narodziła się w 1992 r. we wsi Stryszawa, koło Suchej Beskidzkiej, gdzie mieści się jej główna siedziba – Centrum Ewangelizacji i Modlitwy “Wzgórze Miłosierdzia”.

W uroczystość Chrystusa Króla 1998 r. XV Kapituła Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, uznała, że Wspólnota realizuje charyzmat i misję zgromadzenia oraz włączyła nas w swoje wewnętrzne struktury. W związku z decyzją Kapituły, o. Prowincjał Adam Piasecki CR wydał dekret uznający Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego “Galilea” i Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Marka za dzieła Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. Założycielem i pasterzem Wspólnoty jest  o. Krzysztof Czerwionka CR.

Przy Wspólnocie działa największa w Polsce Szkoła Ewangelizacji św. Marka. Od 1995 r. należy ona do Międzynarodowego Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji (ACCSE 2000). Od 2010 r. w Stryszawie mieści się Biuro Krajowe Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA) w Meksyku (pierwszej szkoły na świecie), na czele którego stanął o. Krzysztof Czerwionka CR. Zadaniem Biura jest reprezentowanie SESA w Polsce, pomoc szkołom we wdrażaniu programu pastoralnego SESA oraz budowanie jedności pomiędzy szkołami w Polsce.

Rok 2019

W Galilei jest ok.2700 osób różnego wieku i stanu (również duchowni). Obszar działania Wspólnoty został podzielony na regiony tzw. Winnice. Obecnie mamy 12 Winnic. Działamy w Polsce, Austrii, Czechach, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, w Niemczech , Holandii, na Ukrainie i w Tanzanii.

Podstawowym miejscem spotkań w Winnicach są tzw. Domy Zmartwychwstania. Są to prywatne domy, gdzie co tydzień spotyka się  5-12 osób na modlitwie, czytaniu Słowa Bożego, a także dzieleniu się swoim doświadczeniem życia wiary. Obecnie mamy 281 Domów Zmartwychwstania.

Wzorcem w budowaniu naszej Wspólnoty jest Trójca Święta i gminy pierwszych chrześcijan (Dz 2,42-45), dzięki czemu we Wspólnocie tworzymy więzi pełne ciepła, prostoty i miłości. Bóg powołał nas, abyśmy byli żywym znakiem ewangelicznych wartości: PRAWDY i MIŁOŚCI, to istotna zasada w naszym życiu, relacjach i formacji. Ufamy, że Wspólnota rozwija się dzięki łasce Ducha Świętego, który daje nam moc do osobistego nawrócenia i służby dla zmartwychwstania innych.

Jesteśmy przekonani, że Bóg powołuje nas, abyśmy razem, jako duchowni i świeccy, dzielili się złożonymi w nas darami poprzez twórczy udział w różnych formach nowej ewangelizacji oraz modlitwę. Każdy z nas ma osobiste doświadczenie spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Jest to zarazem stałe i dynamiczne doświadczenie w naszym życiu.

MODLITWA

Podczas spotkań wspólnoty oraz w modlitwie osobistej Galilejczyków centralne miejsce zajmuje uwielbienie Trójcy Świętej (modlitwa trynitarna). Jako wspólnota otwarta na działanie Ducha Świętego modlimy się językami, prorokujemy, posługujemy darem słowa poznania  oraz używamy innych charyzmatów w służbie Kościołowi.

Ponadto służymy modlitwą wstawienniczą (tylko osoby ze specjalnym przygotowaniem, posłane przez Wspólnotę), mamy też stałą kampanię modlitewną za kapłanów a w pierwsze piątki miesiąca podejmujemy w wyznaczonych intencjach post o chlebie i wodzie.

EWANGELIZACJA

Ewangelizacja indywidualna: osobiste zaangażowanie poszczególnych członków Wspólnoty w ewangelizację podejmowaną poprzez świadectwo życia i słowa w swoim środowisku, w myśl zasady:

“GŁOSZĘ TO, CZYM ŻYJĘ – ŻYJĘ TYM, CO GŁOSZĘ”.

Ewangelizacja wspólnotowa:

 • Domy Zmartwychwstania
 • Szkoła Ewangelizacji Św. Marka
 • rekolekcje dla parafii i szkół
 • pomoc w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania
 • niedziele ewangelizacyjne
 • ewangelizacja bezpośrednia w szpitalach, więzieniach, ośrodkach pomocy społecznej
 • Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie
 • ewangelizacja parafii “od drzwi do drzwi”
 • Przymierze Mężczyzn „Bracia Zmartwychwstania”
 • ewangelizacja młodych (w tym obóz wakacyjny)
 • ewangelizacja przez Internet (www.galilea.pl; www.radom.galilea.pl facebook)

W realizacji naszych zadań apostolskich wykorzystujemy nowoczesne, twórcze metody dydaktyczne oraz technikę multimedialną.

GALILEA W RADOMIU 2019

W Diecezji Radomskiej Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA istnieje od 2002 r. Spotykamy się w 15 Domach Zmartwychwstania (DZ), na terenie następujących parafii:

 • Radom
  • św. Józefa – 3 DZ dla dorosłych
  • Najświętszego Serca Jezusowego – DZ dla dorosłych
  • św. Rafała Kalinowskiego – DZ dla dorosłych
  • Matki Bożej Miłosierdzia – DZ dla młodzieży starszej
  • Matki Bożej Królowej Świata
 • Kozienice
  • Podwyższenia Krzyża Świętego- 3 DZ dla dorosłych
 • Sulisławice k. Sandomierza
  • sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – 2 DZ dla wszystkich
 • Starachowice
  • Wszystkich Świętych – DZ dla wszystkich
 • Koszary k. Iłży
  • św. Andrzeja Boboli – DZ dla wszystkich
 • Młodocin
  • św. Zofii – DZ dla wszystkich

We wszystkich domach w Winnicy Radomskiej spotyka się ok. 170 osób różnego wieku i stanu.

Od 2001 roku poprowadziliśmy w Radomiu  okolicach wiele dzieł ewangelizacyjnych. Oto najważniejsze z nich:

Ok. 50 weekendowych kursów ewangelizacyjnych i formacyjnych:

 • Filip – 8x
 • Nowe Życie – 15x
 • Uczniowie z Emaus – 4x
 • Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej,
 • Ogień Ducha Świętego,
 • Pięćdziesiątnica,
 • Daniel – 3x
 • Beniamin (dla dzieci)- 4x
 • Jakub (dla mężczyzn) 2x
 • Rebeka (dla kobiet)- 2x
 • Samarytanka (dla kobiet)- 4x
 • Estera (dla kobiet) – 3x
 • Zachariasz i Elżbieta (dla małżeństw) – 3x
 • Elkana i Anna (dla małżeństw)
 • Droga do Prawdy (dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej) – 2x

Ewangelizacyjne rekolekcje parafialne:

 • św. Józefa Oblubieńca NMP  Jedlnia Letnisko (2003),
 • NSJ Radom (2007)
 • św. Rafała Radom (2009),
 • Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Sulisławice k. Sandomierza  (2018)

„O Bogu bez ściemy” – rekolekcje wielkopostne dla młodzieży:

 • św. Józefa Radom – IX Liceum Ogólnokształcące w Radomiu (2011)
 • św. Józefa Radom – gimnazja z terenu parafii (2011)
 • św. Rodziny Radom – Zespół Szkół Muzycznych, Zespół Szkół Samochodowych (2013)
 • Katedra ONMP (2017) – III, V i X Liceum Ogólnokształcące w Radomiu (2017)
 • Św. Józefa Radom  – kl. VII,VIII i III gim.z terenu parafii (2019)

Niedziele Ewangelizacyjne:

 • Radom – parafie:
  • Chrystusa Króla,
  • św. Rafała Kalinowskiego,
  • Miłosierdzia Bożego
 • Stromiec – parafia Jana Chrzciciela
 • Starachowice – parafia Wszystkich Świętych – 2x
 • Młodocin – parafia św. Zofii

Od kilku lat, jako Winnica Radomska, pełnimy stałą służbę misyjną w Wielkiej Brytanii (York, Hull, Scarborough) prowadząc kursy i rekolekcje ewangelizacyjne oraz wspomagając formację członków Wspólnoty.

Od 2018 r. ewangelizujemy na oddziałach szpitali –  w Starachowicach oraz w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie w Radomiu.

******

Od 2008 roku Galilea należy do Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Radomskiej.

Uczestniczyliśmy również w pracach II Synodu Diecezji Radomskiej, mając naszych przedstawicieli w Komisji ds. Wiernych Świeckich, Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz Komisji ds. Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji.

W maju 2018 r. otrzymaliśmy kolejny dekret ks. bpa Henryka Tomasika zezwalający na działanie Wspólnoty Galilea na terenie naszej diecezji przez kolejne 5 lat.

Odpowiedzialni za Wspólnotę w Radomiu:

 • Koordynator:
 • Asystent ds. Ewangelizacji:
  • Agnieszka Dąbrowska
   • T. +48 508 293 932
 • Asystent ds. Domów Zmartwychwstania:
  • Krzysztof Socha
   • T. +48 604 534 155
 • Kapłani:
  • Ks. Przemysław Brodowski SAC (Radom),
  • ks. Łukasz Dybus (Starachowice)

W internecie: