Wszystkie kościoły Radomia

4106
Kościoły Radomia

Podczas obchodów Złotego Jubileuszu święceń kapłańskich Biskupa Henryka Tomasika oraz Biskupa Adama Odzimka, zostały wręczone Jubilatom, pierwsze egzemplarze albumu „Kościoły Radomia”.

– Album „Kościoły Radomia” czerpie swoją inspirację z zamysłu bł. ks. Stefana Grelewskiego, który w 1932 r. wydał pierwszy „Album Kościołów Radomskich” ukazujący sześć świątyń. Po latach, kiedy miasto się rozbudowywało, powstawały nowe osiedla, była też potrzeba tworzenia nowych kościołów. W związku z tym w 2006 r. z inicjatywy ks. Edwarda Poniewierskiego, ówczesnego proboszcza parafii katedralnej został przygotowany album „Kościoły Radomia”, w którym ukazano wszystkie świątynie i kaplice, i te z wieków minionych, i te współczesne, które służą mieszkańcom Radomia, jako miejsce spotkań ze Zbawicielem. W 2019 r. ks. prał. Edward Poniewierski zainicjował powstanie drugiego wydania tego albumu. Termin ukazania się tej publikacji nie jest przypadkowy. Jest ona dedykowana dwóm Złotym Jubilatom – Bp. Henrykowi Tomasikowi i Bp. Adamowi Odzimkowi, którzy w tym roku przeżywają swoje jubileusze kapłańskie. – mówi ks. dr Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków i współautor publikacji.

Publikacja ukazuje Radom w dziejach Kościoła, a przede wszystkim prezentuje historię powstawania i aktualny stan wszystkich 38 radomskich świątyń oraz Seminarium Duchownego. Część historyczną dotyczącą dziejów Kościoła na ziemi radomskiej aż do minionego roku, ukazującą trud ewangelizacyjny i rozwój życia religijnego miasta i regionu, opracował ks. Albert Warso. Opisy poszczególnych kościołów, to efekt pracy ks. Michała Krawczyka. Zdjęcia do albumu wykonał Wojciech Stan.

– Wielkim atutem obecnego wydania albumu są zdjęcia niektórych kościołów wykonane za pomocą drona. Dzięki temu można zobaczyć bryłę świątyni w sposób na co dzień niedostrzegalny i podziwiać dzieło architekta wkomponowane w zabudowę Radomia. W taki sposób zaprezentowano m.in. katedrę, kościół oo. bernardynów, bazylikę św. Kazimierza, kościół Najświętszego Serca Jezusowego czy kościół Matki Bożej Królowej Świata. – dodaje ks. Krawczyk.

Publikacja liczy ponad 260 stron i prezentuje kościoły w kluczu chronologicznym, według czasu ich budowy.

– Ten ważny dla miasta, regionu i Kościoła Radomskiego album, ukazuje kościoły, jako świadectwo religijnych przekonań ludzi, którzy je wznosili i o nie się troszczą. – napisał we wstępie ks. Edward Poniewierski, Kanclerz Kurii.

Album jest dostępny, podobnie jak i inne opracowania dotyczące Kościoła Radomskiego, w Księgarni Św. Kazimierza przy Kurii Diecezjalnej w Radomiu (ul. Malczewskiego 1).