Zaproszenie na Sesję Plenarną II Synodu Diecezji Radomskiej

1112
Bp Henryk Tomasik podczas sesji plenarnej II Synodu Diecezji Radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Bp Henryk Tomasik zaprasza na Sesję Plenarną II Synodu Diecezji Radomskiej. Obrady odbędą się 12 października 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Oto treść dekretu i program sesji:

Radom, 12 września 2019 r.

L. dz. 1410/19

DEKRET

Kierując się troską o dobro Diecezji Radomskiej, zgodnie ze wskazaniami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 460; 462, § 1, § 2), zwołuję Sesję Plenarną II Synodu Diecezji Radomskiej. Obrady Sesji Plenarnej odbędą się w Gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, w sobotę, 12 października 2019 roku, o godzinie 10.00.

Zgodnie ze wskazaniami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 463, § 1) i Regulaminu II Synodu Diecezji Radomskiej (III F) – zapraszam do udziału w Sesji Plenarnej II Synodu Radomskiego następujące osoby:

 • Księdza Biskupa Adama Odzimka,
 • Księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego,
 • Księdza Prałata Edwarda Poniewierskiego, Wikariusza Generalnego,
 • Księdza Infułata Stanisława Pinderę, Wikariusza Biskupiego,
 • Księdza Prałata Sławomira Fundowicza, Wikariusza Biskupiego,
 • Księdza Kanonika Marka Polaka, Wikariusza Sądowego,
 • Księdza Rektora Jarosława Wojtkuna, Rektora WSD,
 • Księży Kanoników Gremialnych Kapituły Katedralnej,
 • Księży, Członków Rady Kapłańskiej,
 • Księży Dziekanów,
 • Księży, Delegatów Dekanatów,
 • Przedstawicieli Rady Duszpasterskiej.
 • Członków Sekretariatu Synodu,
 • Członków Komisji Głównej Synodu,
 • Przewodniczących Komisji Synodalnych,
 • Członków Komisji Synodalnych.

Na ofiarną pracę dla dobra Diecezji Radomskiej z serca błogosławię

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski


SESJA PLENARNA II SYNODU DIECEZJI RADOMSKIEJ
12 października 2019

PROGRAM

 • 10.00 – Msza Święta – Kaplica WSD
 • 11.15 – Obrady Sesji Plenarnej II Synodu Diecezji Radomskiej – Aula Św. Jana Pawła II, .
  • Wprowadzenie – Biskup Henryk Tomasik,
  • Omówienie Dokumentów Synodalnych, dyskusja i głosowania
  • Modlitwa kończąca sesję

II Synod Diecezji Radomskiej rozpoczął obrady 8 listopada 2008 r., a zwołał go ówczesny Biskup Radomski, śp. abp Zygmunt Zimowski. Hasłem synodalnym są słowa: „Czynić diecezję domem i szkołą komunii”, a celem pierwszorzędnym jest „pomoc biskupowi diecezjalnemu w pełnieniu jego funkcji pasterskiej w diecezji poprzez pogłębienie i umocnienie wiary i budowanie wspólnoty Kościoła radomskiego opartej na miłości i wzajemnym zaufaniu w myśl hasła synodalnego: Czynić diecezję domem i szkołą komunii” (z Regulaminu II Synodu Diecezji Radomskiej). Dla potrzeb Synodu powołano 10 komisji, m.in. Komisję ds. Nauki i Wychowania Katolickiego, Komisję ds. Kultu Bożego, Komisję ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, Komisję ds. Młodzieży czy Komisję ds. Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji. Po półrocznych obradach, 18 kwietnia 2009 r., Synod został przerwany z mocy prawa kanonicznego (kan. 468, § 2), gdy papież Benedykt XVI odwołał abpa Zimowskiego z Radomia i powierzył mu przewodniczenie jednej z dykasterii watykańskich. Obrady Synodu zostały wznowione decyzją Biskupa Henryka Tomasika 17 listopada 2011 r.