Zgłoszenia do Nagrody im. św. Kazimierza

862
Ks. Edward Poniewierski odbiera Nagrodę im. Św. Kazimierza - rok 2017. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania kandydatów w XI. edycji Nagrody im. św. Kazimierza, przyznawanej co roku podczas obchodów święta patrona miasta – „Kazików”. – zachęcają członkowie Komisji Konkursowej Nagrody im. św. Kazimierza.

– Nagrodę im. Św. Kazimierza mogą otrzymać osoby, stowarzyszenia lub organizacje, które wykazały się w roku poprzednim, czyli 2018, wybitnymi dokonaniami w dziedzinie popularyzacji historii i tradycji Radomia oraz dziedzictwa kulturowego naszego miasta. – mówią organizatorzy.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 20 lutego br. tylko na właściwym wniosku, który można pobrać na stronie internetowej www.resursa.radom.pl (>>TU<<). Wnioski dostarczone po tym dniu nie będą rozpatrywane. Kandydatury można zgłaszać osobiście – w siedzibie „Resursy Obywatelskiej” lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data dostarczenia do Resursy). Warto podkreślić, że Komisja Konkursowa szczególną uwagę zwraca na to, czy wskazane we wniosku działania i osiągnięcia kandydata dotyczą konkretnie minionego roku oraz jaka była liczba odbiorców podjętych przez niego inicjatyw.

Dotychczas Nagrodę otrzymały następujące osoby bądź stowarzyszenia:

 • Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia (2009)
 • Społeczny Komitet Ratowania Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego (2010)
 • Przemysław Bednarczyk (2011)
 • Renata Metzger i Mirosław Mazurkiewicz (2012)
 • dr Sebastian Piątkowski (2013)
 • Bractwo Kurkowe św. Sebastiana (2014)
 • Katarzyna Posiadała (2015)
 • Marcin Kępa (2016)
 • ks. Edward Poniewierski (2017)
 • dr Adam Benon Duszyk (2018)

W tym roku w  skład Komisji Konkursowej Nagrody im. św. Kazimierza, którą powołał Prezydent Miasta Radomia w składzie:

 • Karol Semik – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia;
 • Ewa Czerwińska – Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu;
 • Magdalena Lasota – przedstawiciel Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu;
 • Marcin Kępa – laureat nagrody za 2015 rok;
 • ks. prał. Edward Poniewierski – laureat nagrody za 2016 rok;
 • dr Adam Benon Duszyk – laureat nagrody za 2017 rok;
 • Sebastian Równy – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu

Po posiedzeniu Komisji, które odbędzie się 22 lutego 2019 r., tegoroczni nominowani do Nagrody (osoby i instytucje) zostaną zaprezentowani na stronie „Resursy Obywatelskiej”.

Wręczenie Nagrody im. Św. Kazimierza odbędzie się w niedzielę, 3 marca, o godzinie 17.00 w „Resursie Obywatelskiej”, podczas „Kazików 2019”, czyli obchodów Święta Patrona Miasta Radomia.