Zmarł ks. prof. Józef Krasiński

315
Ks. prof. Józef Krasiński (1930-2022). Foto: https://diecezjasandomierska.pl/

W dniu 30 sierpnia 2022 r., w wieku 92 lat, w 67. roku kapłaństwa zmarł ks. prof. Józef Krasiński, pochodzący z parafii Skaryszew, długoletni profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
Ks. Józef Krasiński urodził się 21 lutego 1930 r. w Kazimierówce, należącej do parafii Skaryszew (diec. radomska). Studia filozoficzno-teologiczne w latach 1950-1955 odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1955 r. w katedrze sandomierskiej z rąk bp. Jana Kantego Lorka.

Po święceniach został skierowany przez biskupa na studia specjalistyczne w zakresie teologii dogmatycznej na KUL. W 1958 r. obronił pracę doktorską „Nauka teologiczna Piotra z Goniądza”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Wincentego Granata.

Po nadaniu stopnia doktora otrzymał roczny wikariat i prefekturę w parafii św. Jana w Radomiu. W 1959 r. został skierowany do pracy w WSD w Sandomierzu, gdzie przeszło 50 lat wykładał teologię dogmatyczną i ekumeniczną. Od 1989 r. był związany z warszawską Akademią Teologii Katolickiej, a następnie po zmianach z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykładał również w Instytucie Teologicznym im. W. Kadłubka w Sandomierzu. Był także prefektem sandomierskich szkół średnich. W 1987 r. odbyło się jego kolokwium habilitacyjne na KUL, gdzie na podstawie książki „Przez teologiczne cnoty wiary, nadziei i miłości ku cywilizacji miłości” nadano mu stopień dr hab. nauk teologicznych. W listopadzie 1998 r. otrzymał od Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Dorobek naukowy księdza profesora obejmuje kilkaset artykułów naukowych, kilkadziesiąt książek, redakcje Kroniki Diecezji Sandomierskiej w latach 1982-2018, Studiów Sandomierskich oraz Kalendarza Liturgicznego Diecezji Sandomierskiej (1982-1992). Wypromował 40 doktorów, pełnił funkcję recenzenta w licznych postępowaniach awansowych. W latach 1977-1982 pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Do niedawna posługiwał jako kapelan Domu Prowincjonalnego Sióstr Służek w Sandomierzu.

Otrzymał nominacje na kanonika honorowego (1976), następnie gremialnego (1977), prałata (1989) i prałata dziekana (1994) Sandomierskiej Kapituły Katedralnej. W 1995 r. został kapelanem honorowym Jego Świątobliwości, a w 2002 r. protonotariuszem apostolskim (infułatem).

Odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Program uroczystości pogrzebowych:

  • Poniedziałek, 5 września
    • godz. 12.00 – Msza Święta żałobna w bazylice katedralnej pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu
  • Wtorek, 6 września
    • godz. 12.00 – Msza Święta pogrzebowa w kościele pw. św. Jakuba w Skaryszewie

+ Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… +

[Źródło: https://diecezjasandomierska.pl/ks-prof-jozef-krasinski/ ]