Adoracja na I niedzielę października 2020

1155
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Panie Jezu obecny wśród nas, przychodzimy do Ciebie i pragniemy powierzyć Ci cały ten miesiąc. Wszelkie plany i nadzieje, które są z nim związane. Wszelkie trudności i radości, które w nim nas spotkają. Przyjmij nas całych i pomóż nam przeżywać to wszystko wraz z Tobą.

W tym miesiącu, szczególnie z pomocą przychodzi nam Twoja Matka, Maryja. To Ona jest dla nas wzorem zawierzenia wszystkiego Bogu i przyjmowania wszystkiego z pokorą. Dlatego teraz z Jej pomocą, pragniemy Ci Panie dziękować za wszystko co nas dotychczas spotkało:

  • za wszelkie radości, które dawały nadzieję na lepszy dzień, Dziękujemy Ci Jezu;
  • za wszelkie powodzenia, które pozwalały nam stawać się lepszymi, Dziękujemy Ci Jezu;
  • za wszelkie trudności, które czyniły nas silniejszymi, Dziękujemy Ci Jezu;
  • za wszelkie niepowodzenia, które motywowały nas do większego wysiłku, Dziękujemy Ci Jezu;

Modlitwa: Zdrowaś Maryjo…

Pragniemy jeszcze bardziej poznawać Cię Jezu, a dzięki temu też starać się upodobnić do Ciebie. Ty w ciągu swojego ziemskiego życia przechodziłeś także różnego rodzaju radości i trudności, powodzenia i niepowodzenia. Poznając je, możemy uczyć się od Ciebie jak przeżywać wszystko co nas spotyka w sposób godny chrześcijanina. Modlitwa różańcowa, którą pragniemy szczególnie pielęgnować w tym miesiącu, jest okazją to zgłębiania tajemnic Twojego życia. Niech Maryja prowadzi nas po Tajemnicach Twojego życia i pomaga nam czynić nasze życie, podobnym do Twojego.

Modlitwa: Pod Twoją Obronę…

Wiele razy modlitwa różańcowa łączyła cały Kościół Powszechny, Nasz Naród czy diecezję. Wiele razy zanosiliśmy różne błagania przez tę modlitwę. Niech w tym miesiącu nasze serce złączy się z sercem Maryi wielbiącej wszelkie dzieła, które uczynił jej wszechmocny, a które za Jej udziałem przypadają i naszej wspólnocie parafialnej czy wspólnocie całego Kościoła:

  • w każdej wspólnocie różańcowej, bądź uwielbiony Panie
  • w każdej osobistej modlitwie różańcowej, bądź uwielbiony Panie
  • w każdym człowieku zbliżającym się do Ciebie dzięki różańcowi świętemu, bądź uwielbiony Panie
  • w każdej rodzinie łączącej się na modlitwie różańcowej, bądź uwielbiony Panie

Modlitwa: V tajemnica chwalebna Różańca świętego, albo śpiew Magnificat

Opr. ks. Roman Zając