Adoracja Najświętszego Sakramentu – dzień V

394
Pielgrzymkowa Adoracja Najświętszego Sakramentu. W drodze do Berdyczowa (Ukraina). Foto: ks. S. Piekielnik (2012)

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: O mój Jezu w Hostii skryty.

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny Kowalskiej:

„Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia, o Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą – miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą, o Panie, to rozkosz dla mojego serca, w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste. Amen” (Dz 1692).

Panie Jezu, przychodzimy w tej wieczornej godzinie do Ciebie, po trudach dzisiejszego dnia, pomimo odczuwanego już znacznego zmęczenia, otarć i bąbli. Chcemy trwać przed Tobą, bo wierzymy, że Ty jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Pragniemy, wpatrując się w Twoje oblicze, nabierać sił do dalszego pielgrzymowania. Ale przede wszystkim, poprzez przebywanie w Twej obecności, pragniemy przemieniać nasze życie, stawać się każdego dnia lepszymi, doskonalszymi, bardziej kochającymi Ciebie i drugiego człowieka. Pragniemy trwać przed Tobą i tak, jak św. s. Faustyna, pragniemy czerpać z tego rozkosz dla naszych serc.

Śpiew: Sam nic nie czyniłem dobrego.

 Z Ewangelii według św. Jana:

„Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? [Czy] jeszcze nie nadeszła godzina moja?». Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». i napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (J 2, 1-11).

Panie Jezu, trwając na spotkaniu z Tobą, pragniemy jeszcze raz wsłuchać się i rozważyć Słowo, które towarzyszyło nam przez cały dzień. Pragniemy kontemplować tę niesamowitą więź i relację, jaka łączy Ciebie i Twoją, ale przecież także i naszą, Matkę – Maryję. To właśnie Maryja, do której Tronu zmierzamy, potrafi dostrzec potrzeby każdego człowieka. W Kanie Galilejskiej pierwsza dostrzegła problem nowożeńców i od razu poprosiła Ciebie, Panie Jezu, o pomoc. Maryja jest nadzieją rodzin – wyznajemy dziś na nowo tę prawdę, będącą hasłem tegorocznej pielgrzymki.

W chwili ciszy pragniemy teraz prosić Cię, Panie Jezu, w intencji naszych rodzin. Pragniemy błagać Cię o Twoje błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych bliskich, także tych, którzy pozostali w domach i łączą się z nami duchowo. W sposób szczególny pragniemy zanosić błagania za tymi rodzinami, w których brakuje miłości, zgody, wzajemnego szacunku, a przede wszystkim miejsca dla Ciebie. Prosimy Cię, Panie, aby otworzyli się na Twoją MIŁOŚĆ, aby zrozumieli, że w Tobie jest siła i sens.

[5 minut modlitwy ciszy]

Śpiew: Chwalę Ciebie, Panie.

W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy również o sługach, którzy na Twoje polecenie, Panie Jezu, napełnili aż po brzegi stągwie wodą. Odczytujemy także potrzebę, aby napełniać nasze dusze Twoją miłością, Panie Jezu. Prosimy Cię, przemieniaj nas! Przemieniaj nas poprzez nasze przebywanie z Tobą, poprzez karmienie się Twoim Słowem, poprzez karmienie się Eucharystią – Twoim Ciałem i Twoją Krwią. Przemieniaj nas, tak jak przemieniłeś wodę w wino.

Panie, oddajemy Ci nasze serca, które wciąż nie potrafią jeszcze kochać w pełni. Przyjmij je i ochraniaj, i daj nam być znakiem Twojej miłości i obecności w świecie, który coraz częściej odrzuca Cię i znieważa.

[5 minut modlitwy ciszy]

Pieśń przed błogosławieństwem: Przed tak wielkim Sakramentem

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Pieśń na uwielbienie.

(Oprac. ks. Michał Nachyła)