Gotowi, by słuchać

1115
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zimowy Apel Młodych. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W hali radomskiego MOSiR-u odbył się w minioną sobotę I. Zimowy Apel Młodych. Uczestniczyło w nim ponad 2 tysiące młodych ludzi z całej diecezji radomskiej, a wśród zaproszonych gości byli abp Grzegorz Ryś z Łodzi i zespół „NiemaGotu”. Hasłem spotkania były słowa: „Oto ja, mów do mnie!”.

Radomskie Apele Młodych to już wieloletnia tradycja, ale o tej porze roku spotkanie odbyło się po raz pierwszy. – To było spotkanie modlitewne młodych z całej diecezji. Apele młodych tradycyjnie organizujemy we wrześniu. Na listopadowym spotkaniu odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży księży i przedstawicieli ruchów padł pomysł, abyśmy zrobili apel zimowy, bo jest takie zapotrzebowanie. Prawie rok pozostał do Światowych Dni Młodzieży, pomyśleliśmy, że będzie to dobra okazja, żeby wypromować Panamę – mówi ks. Mariusz Wilk, duszpasterz akademicki i duszpasterz młodzieży.

Zimowy Apel Młodych odbył się na rok przed Światowymi Dniami Młodzieży w Panamie. Hasło tego spotkania nawiązywało do programu duchowych przygotowań do tego wydarzenia: „Oto ja, mów do mnie!”. Ze względu na aurę apel odbył się w zamkniętej Hali MOSiR przy ul. Narutowicza w Radomiu, a atmosfera była gorąca dzięki zaproszonym Gościom i ponad dwutysięcznej grupie młodzieży, która przyjechała na to wydarzenie z różnych strona Diecezji Radomskiej.

Apel rozpoczął się o godz. 15.00 odśpiewaniem Koronki do Bożego Miłosierdzia. W klimat spotkania wprowadzili bp Henryk Tomasik i bp Piotr Turzyński. – Podczas tego spotkania chcemy wyznać, że tylko w Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym jest nadzieja i ocalenie. Idziemy za Panem Jezusem, który chce nas poprowadzić przez ziemię do wieczności. Ale chce z nas uczynić prawdziwe dzieci Boże – powiedział bp Henryk Tomasik.

Następnie odbył się koncert zespołu „NiemaGotu” rozdzielony konferencją i adoracją Najświętszego Sakramentu, które poprowadził abp Grzegorz Ryś. Jako motyw rozważania Metropolita Łódzki wybrał historię Abrahama i jego ofiary z Izaaka na Górze Moria (Rdz 22,1-19). – Bóg mówi „Daj mi siebie”. Pobożność to jest nasze bycie przed Bogiem, kiedy mówimy Mu: „Oto jestem”, ale to bycie przed Bogiem musi być prawdziwe – mówił do młodzieży. – Pan Bóg przez proroków mówi, że ma dość fałszywej pobożności. Można wyśpiewywać Bogu wiele rzeczy, ale serce, czyli moje wnętrze, to miejsce, gdzie jestem sobą, to miejsce, które nie dla każdego jest widoczne, nie każdemu je odsłonię. To miejsce, gdzie jestem prawdziwy.

Abp Ryś zwrócił uwagę na prawdziwość wiary i pobożności. – To znaczy, że kiedy klękam, jestem prawdziwy, wtedy, kiedy słucham słowa, jestem prawdziwy, kiedy uwielbiam Boga, jestem prawdziwy. Nie zmieniam ubrania, nie jestem kimś innym – jestem sobą w pobożności. Jestem prawdziwy w tym, co robię. Nie mam podwójnego życia. Nie jestem inny w kościele, inny w domu, nie jestem inny na modlitwie, a inny na zabawie. Jestem sobą. Jestem prawdziwy. Takich czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg mówi do każdego z nas: „Chcesz być pobożny, oddaj mi siebie. Idź, złóż w ofierze to, co dla ciebie jest absolutnie najważniejsze, to, na czym ci naprawdę zależy”. – mówił.

Przypomniał, że pobożność jest darem Ducha Świętego. – Darem Ducha Świętego jest być prawdziwym w tym, co mówię. Nie jest jeszcze darem Ducha Świętego wyśpiewać uwielbienie, ale darem Ducha Świętego jest to, że będę żył tak, jak się modlę. I Duch chce mi to dać. Tylko powiedz Mu, że tak właśnie chcesz, że chcesz tego daru prawdziwej pobożności, że nie chcesz Boga chwalić ustami, tylko chcesz być z Nim sercem tym, co masz w sobie. – powiedział.

Szczególnym momentem Apelu była adoracja. W uroczystej procesji przeniesiono Najświętszy Sakrament ze „strefy modlitwy i pojednania” (to sala, gdzie przez cały czas spotkania można było w ciszy adorować Najświętszy Sakrament i pojednać się z  Bogiem w sakramencie spowiedzi) do ołtarza adoracji ustawionego w hali.

Zimowy Apel Młodych zorganizowało Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży wraz z ruchami i stowarzyszeniami działającymi w Diecezji Radomskiej. Podczas spotkania można było kupić materiały promocyjne Światowych Dni Młodzieży oraz zapiekanki; dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na dofinansowanie wyjazdu przedstawicieli Diecezji Radomskiej na ŚDM do Panamy.


[FAG id=5865]