XIX. Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

Sanktarium na Jasnej Górze, ul. o. A. Kordeckiego 2, Częstochowa

Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej zaprasza do Częstochowy na ogólnopolskie spotkanie pielgrzymów rowerowych z całej Polski. Po raz kolejny na Jasną Górę można rowerowo pielgrzymować z radomską Akcją Katolicką. Grupa organizowana pod patronatem stowarzyszenia wyruszy na pielgrzymi szlak 10 lipca po Mszy św. o godz. 8.00 w parafii Opatrzności Bożej ul. Skrajna w Radomiu, której przewodniczył […]

46. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę

Sanktarium na Jasnej Górze, ul. o. A. Kordeckiego 2, Częstochowa

ZAPRASZAMY!!!! Najnowsze informacje o przygotowaniach do tegorocznej pielgrzymki znajdziecie tu: https://pielgrzymka.diecezja.radom.pl Zapisy w parafiach.