„Kapłan według Serca Bożego”. Modlitwy za wstawiennictwem bł. ks. Bolesława Strzeleckiego

1020
Kapłan według Serca Bożego. Zbiór modlitw za wstawiennictwem bł. ks. Bolesława Strzeleckiego, oprac. A. Warso, Jastrząb 2021

Z okazji 80. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Bolesława Strzeleckiego ukazała się książka zatytułowana „Kapłan według Serca Bożego. Zbiór modlitw za wstawiennictwem bł. ks. Bolesława Strzeleckiego”.

W słowie wstępnym bp Marek Solarczyk, Pasterz naszej diecezji, wyraził życzenie:

„Niech przekazane w tej publikacji teksty modlitw przyniosą obfite owoce w życiu duchowym wiernych, przyczynią się do upowszechnienia tak wyjątkowego świadka Boga oraz staną się wezwaniem dla duchownych, aby w obecnym czasie byli kapłanami według Serca Bożego”.

Po słowie Biskupa Radomskiego publikacja zawiera krótki, syntetyczny biogram bł. ks. Bolesława Strzeleckiego.

W omawianej tu książce znaleźć można następnie teksty trzech ważnych modlitw, zatwierdzonych 16 kwietnia 2021 r. przez bp. Marka Solarczyka:

Pierwszą z nich jest „Modlitwa o kanonizację”. Stanowi ona wołanie do Boga o konkretną, ważną i potrzebną łaskę, przez wstawiennictwo bł. ks. Bolesława. Zawiera jednocześnie prośbę o to, by bł. ks. Bolesław jako Święty mógł zostać ukazany Kościołowi na całym świecie.

Następnie publikacja zawiera „Nowennę za wstawiennictwem bł. ks. Bolesława Strzeleckiego”. W tej dziewięciodniowej modlitwie wybrzmiewają charakterystyczne rysy życia i duchowości bł. ks. Bolesława Strzeleckiego: Kapłan według serca Bożego, Czciciel Najświętszej Maryi Panny, Gorliwy i odważny duszpasterz, Wychowawca dzieci i młodzieży, Opiekun chorych i cierpiących, Sługa miłosierdzia, Ojciec ubogich, Rozkochany w Kościele, Męczennik za Chrystusa.

Kolejną częścią modlitewnika jest „Litania do bł. ks. Bolesława Strzeleckiego”. Składa się ona z różnych tytułów, którymi wzywa się jego wstawiennictwa. Dość wspomnieć, że „swoiste zaczątki” tej litanii pojawiały się już za życia ks. Bolesława, gdy na drzwiach jego domu wypisywano na przykład określenia: „Ojciec ubogich”, „Przyjaciel dzieci”, czy „Święty ksiądz”.

Następujący później „Różaniec z bł. ks. Bolesławem Strzeleckim”, stanowi rozważania do wszystkich dwudziestu tajemnic Różańca świętego. Każde z nich zawiera odniesienie do życia i postawy bł. ks. Bolesława, jak również prośbę o jego wstawiennictwo.

Rozważania „Drogi Krzyżowej z bł. ks. Bolesławem Strzeleckim”, będącej kolejną częścią publikacji, po refleksji nad Męką Chrystusa, odwołują się do męczeństwa „Radomskiego świętego Franciszka”.

Publikacja zawiera również modlitwę o powołania, w intencji chorych i o pomoc w trudnych sytuacjach.

Kolejna część publikacji jest zbiorem wybranych cytatów. Najpierw są to trzy fragmenty pochodzące z listów bł. ks. Bolesława Strzeleckiego. Podkreślić należy, że zachowało się niewiele zapisanych wypowiedzi Błogosławionego. Wzruszający i znamienny jest zwłaszcza ostatni cytat – fragment listu pisanego z więziennego szpitala.

Później następują krótkie cytaty ze wspomnień i wypowiedzi o bł. ks. Bolesławie, ułożone w porządku alfabetycznym, według nazwisk ich autorów. To z jednej z tych wypowiedzi, ze słów ks. Lucjana Wojciechowskiego: „Cieszył się wspaniałą opinią jako Kapłan według Serca Bożego”, książka wzięła swój tytuł.

Opracowanie zamyka fragment homilii św. Jana Pawła II, wygłoszonej w Warszawie 13 czerwca 1999 r., w dniu beatyfikacji 108 Męczenników z czasów II wojny światowej, w gronie których wyniesiony został na ołtarze również ks. Bolesław Strzelecki.

Zachęcamy do częstego sięgania do tej publikacji: do modlitwy za wstawiennictwem bł. ks. Bolesława i zgłębiania świadectwa życia tego „Męczennika z chlebem w ręku”.

Publikacja została wydana w Jastrzębiu, a wydrukowana w Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. Opracował ją ks. Albert Warso, a okładkę przygotowała p. Monika Rybczyńska – autorka między innymi logo Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.


Kapłan według Serca Bożego. Zbiór modlitw za wstawiennictwem bł. ks. Bolesława Strzeleckiego, oprac. A. Warso, Jastrząb 2021, ss. 80. ISBN 978-7789-939-6