Ks. Albert Warso: „Maryja nadzieją rodzin” – Wprowadzenie

534
Ks. Albert Warso, ojciec duchowny Pielgrzymki Radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Nasze tegoroczne pielgrzymowanie na Jasną Górę ponownie przypada w czasie naznaczonym pandemią. Pątniczy trud planuje podjąć większa liczba grup niż w roku ubiegłym. Obok nich swoją pielgrzymkę odbywa także duża grupa Pielgrzymów Duchowych.

Hasło tegorocznej Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę stanowią słowa: „Maryja nadzieją rodzin”. Podmiotem tego wezwania jest Maryja – Królowa rodzin i Królowa Polski, do której Tronu na Jasnej Górze pragniemy pielgrzymować. Podczas tych „rekolekcji w drodze” będziemy na nowo wpatrywać się w Maryję, by dziękować za Nią dobremu Bogu i naśladować Ją w codzienności.

Matka Boża jest naszą nadzieją. Tę prawdę przekazywali nam wielcy Święci i Świadkowie wiary. W tym roku szczególnie chcemy, by towarzyszyli nam: św. Jan Paweł II, Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia (jego beatyfikacja przewidziana jest na 12 września bieżącego roku) i Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski, którego zawołanie biskupie – „Maria spes nostra” („Maryja naszą nadzieją”) – stało się bezpośrednią inspiracją w wyborze hasła tegorocznego pielgrzymowania. Wspólną cechą ich duchowości było całkowite oddanie się i zaufanie Matce Bożej. Ta droga zaprowadziła ich do świętości.

Matka Boża jest nadzieją naszych rodzin. Tegoroczne pielgrzymowanie na Jasną Górę wpisuje się w trwające od 11 kwietnia do 21 listopada w diecezji radomskiej Jerycho Różańcowe. Pasterz naszej diecezji, bp Marek Solarczyk, pisał przed rozpoczęciem dzieła Jerycha: „Niech Opieka Matki Bożej będzie wsparciem dla wszystkich rodzin i całej wspólnoty diecezjalnej. […] Wspólnie prośmy Matkę Bożą o opiekę nad nami i przez Jej wstawiennictwo poświęćmy Bogu siebie i wszystkich, z którymi pragniemy przeżywać wspólnotę życia i wiary”. Podczas tegorocznego pielgrzymowania chcemy szczególnie modlić się w intencji naszych rodzin, jak też w intencji całej naszej Ojczyzny.

Refleksja nad tegorocznym hasłem naszej pielgrzymki przebiegać będzie w oparciu o Jasnogórskie Śluby Narodu, których tekst przygotował kard. Stefan Wyszyński. Przed ponad sześćdziesięciu laty szukał on ratunku dla Kościoła i dla Polski. Losy Kościoła i Ojczyzny złożył w ręce Matki Bożej – Królowej Polski. Kolejne części Ślubów staną się przedmiotem rozważań w czasie codziennych konferencji na szlaku pielgrzymim. Wspólnym celem konferencji i refleksji w czasie Apeli Jasnogórskich jest ponowne zwrócenie uwagi na wagę Ślubów, składanych Matce Bożej, i na potrzebę ich wypełnienia.

Najważniejszą godziną każdego dnia pielgrzymki jest Msza święta. Nic nie jest i nie może być ważniejsze od niej. Stąd też dokładamy wszelkich starań, by była ona celebrowana i przeżywana w sposób świadomy, czynny i pełny. Zachęcamy uczestników pielgrzymki do gorliwego przygotowania duchowego do Mszy świętej. Podkreślić należy również potrzebę przygotowania liturgicznej oprawy Mszy świętej. Zachęcamy do uroczystej, przeżywanej w atmosferze święta, celebracji z udziałem przygotowanej asysty liturgicznej, jak też z zaangażowaniem zespołu muzycznego, który zadba o odpowiednie śpiewy pomagające w modlitewnym skupieniu i przeżyciu najważniejszego spotkania z Chrystusem, jakim jest Eucharystia.

Podkreślamy również potrzebę dziękczynienia po Mszy świętej, które powinno przebiegać w atmosferze modlitewnego skupienia. Ważne jest także przypominanie, że po Mszy świętej wyruszamy w drogę z Chrystusem, którego przyjęliśmy do naszych serc w Komunii świętej. Niesiemy Go do naszych sióstr i braci, spotykanych każdego dnia tak, jak Maryja niosła Zbawiciela do domu św. Elżbiety. Przypominamy jednocześnie o potrzebie zwrócenia uwagi na wagę adoracji Najświętszego Sakramentu w życiu uczniów Chrystusa.

Minione miesiące wiązały się z kolejnymi falami epidemii i związanymi z nimi ograniczeniami liczby wiernych świeckich w kościołach. Pielgrzymka – zarówno ta „fizyczna”, jak i duchowa – jest doskonałą okazją do rozbudzenia z mocą pobożności eucharystycznej. Stanowi ona kolejną, bardzo ważną szansę duszpasterską.

Treści zawarte w niniejszym „Przewodniku duchowym” ułożone są według programu kolejnych dni pielgrzymki. Stało się już tradycją naszej radomskiej pielgrzymki, że jeden z dni pielgrzymowania poświęcony jest na modlitwę w intencji Ojczyny, a modlitwy w innym dniu ofiarujemy w intencji kapłanów. W tym roku dzień modlitw w intencji Ojczyzny zaplanowany został na środę 11 sierpnia. Od kilku lat ten dzień przybiera na naszej pielgrzymce również formę „dnia patriotycznego”. Mówimy wówczas więcej o obowiązku miłości Ojczyzny, o potrzebie wzajemnego szacunku i budowania jedności, przypominamy bogactwo dziejów Polski, piękno jej literatury, kultury i sztuki, jak również – co jest już pięknym zwyczajem wielu grup pielgrzymkowych – śpiewów patriotycznych. Z kolei w czwartek 12 sierpnia chcemy modlić się w intencji wszystkich kapłanów – tych, którzy obecnie posługują w Kościele będziemy polecać w modlitwie różańcowej, a w czasie Koronki do Miłosierdzia Bożego będziemy modlili się o wieczne szczęście dla zmarłych kapłanów. Tego dnia nie powinno zabraknąć również gorliwej modlitwy o nowe powołania do służby kapłańskiej.

Niniejszy „Przewodnik duchowy” zawiera wskazany na każdy dzień formularz mszalny i odpowiadający mu zestaw czytań. Pochodzą one ze „Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie” („Mszał Maryjny” i „Lekcjonarz Maryjny”). W pierwszym dniu pielgrzymki teksty mszalne pochodzą ze święta Przemienienia Pańskiego, a 8 sierpnia z XIX Niedzieli Zwykłej. Na każdy dzień przygotowano również propozycję „Modlitwy powszechnej”.

W prezentowanych materiałach znajdują się propozycje modlitw porannych, w których stałą częścią – już tradycyjnie – jest śpiew „Sekwencji do Ducha Świętego”. Przypominamy uczestnikom pielgrzymki, że modlitwa do Trzeciej Osoby Trójcy Świętej powinna na stałe znaleźć swe miejsce w modlitwach porannych. Następnie w „Przewodniku duchowym” zawarto propozycje medytacji biblijnej, która przygotowana została w oparciu o fragment Ewangelii wyznaczony w formularzu mszalnym na dany dzień pielgrzymki.

Modlitwa „Anioł Pański” stanowi przypomnienie osoby i nauczania św. Jana Pawła II. Trzeba na nowo ukazywać piękno i wielkość jego pontyfikatu. Podkreślić należy również wzór, jaki ten papież stanowi dla każdego z nas na drogach zawierzenia Matce Bożej. Rozważaniem wprowadzającym do modlitwy południowej są słowa św. Jana Pawła II dotyczące rodziny. Słowa te powinny być odtworzone z nagrania.

Jak już wspomniano, tegoroczne konferencje oparte są na Ślubach Jasnogórskich z 1956 r. Ich tematyka dotyczy zadania budowania Królestwa Bożego i Królestwa Maryi w naszych środowiskach i w całej Ojczyźnie. Przypomina o potrzebie życia w stałej przyjaźni z Bogiem poprzez stan łaski uświęcającej. Odnosi się również do życia rodzinnego – mówi o świętości małżeństwa i rodziny, jak również o świętości ludzkiego życia. Tematyka konferencji dotyczy także osobistego życia chrześcijanina, który zdobywa cnoty, a zwalcza swe wady. Konferencje prowadzą uczestników pielgrzymki do obrania sobie Maryi za szczególną Patronkę i Przewodniczkę, jak też do odnowienia i wypełniania w życiu Ślubów Jasnogórskich.

Codzienna „Koronka do Bożego Miłosierdzia” poprzedzona będzie wprowadzeniem, w czasie którego odczytujemy wybrany fragment „Dzienniczka” św. s. Faustyny Kowalskiej. Na każdy dzień przygotowano rozważania pięciu tajemnic Różańca świętego, jak również propozycję adoracji Najświętszego Sakramentu i Apelu Jasnogórskiego, który odwołuje się do rozważanego danego dnia pielgrzymki fragmentu Ślubów Jasnogórskich. Każdy Apel Jasnogórski kończy się głośnym odczytaniem wspomnianego zobowiązania Ślubów Jasnogórskich i wspólną aklamacją: „Królowo Polski, przyrzekamy!”. W związku z tym, że tegoroczna pielgrzymka zaczyna się w piątek (6 sierpnia) i w piątek się kończy (13 sierpnia), stąd ten niniejszy „Przewodnik” zawiera dwa rozważania Drogi Krzyżowej przeznaczone na te dni. W „Dodatku”, umieszczonym na końcu tej publikacji, zamieszczone zostały: Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu, „Litania do Miłosierdzia Bożego”, „Litania Loretańska”, „Litania do św. Józefa”, jak też wykaz formularzy mszalnych na czas pielgrzymki.

Serdecznie dziękuję licznemu gronu Autorów tekstów zawartych w tym „Przewodniku duchowym” za podjęty trud ich przygotowania. Wdzięczny jestem Księdzu Biskupowi Markowi Solarczykowi za słowo rozpoczynające tę publikację. Dziękuję również Ks. Sławomirowi Wilewskiemu, Dyrektorowi Wydawnictwa Diecezji Radomskiej „Ave” i jego Współpracownikom, za przygotowanie tych materiałów od strony edytorskiej i za ich druk.

ks. Albert Warso