Praktyki diakońskie czas zacząć

2124

Od 20 lutego jedenastu diakonów z radomskiego seminarium podejmie trzymiesięczne praktyki duszpasterskie w parafiach. To ostatni etap sześcioletniej formacji.

– Do tej pory, czyli przez ponad pięć lat, alumni VI roku przebywali w seminarium, centrum diecezji, domu formacji do kapłaństwa. Teraz z niego wychodzą, by gwiaździście dotrzeć do różnych parafii diecezji, dokąd zostają posłani i gdzie są potrzebni. Wrócą do seminarium po trzech miesiącach, krótko przed święceniami kapłańskimi – mówi ks. Jarosław Wojtkun w rozmowie dla „Gościa Niedzielnego”.

Praktyki te mają za zadanie wprowadzić w obowiązki duszpasterskie w parafii. Zadania diakonów wynikają z przyjętych święceń i charakteru parafii.

– Głoszenie kazań, praca w kancelarii parafialnej, prowadzenie pogrzebów i błogosławienie małżeństw będą naszymi codziennymi obowiązkami. Włączymy się w czynnie prowadzenie grup parafialnych. Nie będziemy celebrować Mszy św. i spowiadać. – wylicza dk. Wojciech Jończyk, dziekan roku.

Oto lista diakonów i parafii, w których odbędą praktyki:

 1. dk. Paweł Bolibok ze zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego – parafia pw. św. Maksymiliana w Kałkowie-Godowie
 2. dk. Dominik Borowski – parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu
 3. dk. Piotr Czyż – parafia pw. MB Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej
 4. dk. Patryk Golczyński – parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w Starachowicach
 5. dk. Damian Janiszewski – parafia pw. św. Stanisława bpa w Wierzbicy
 6. dk. Wojciech Jończyk – parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu
 7. dk. Rafał Mierzejewski – parafia pw. św. Wacława w Radomiu (os. Stare Miasto)
 8. dk. Michał Pietrzyk – parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu (os. Ustronie)
 9. dk. Tomasz Rokita – parafia pw. MB Częstochowskiej w Radomiu (os. Kaptur)
 10. dk. Roman Zając ze zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego – parafia pw. św. Maksymiliana w Kałkowie-Godowie
 11. dk. Przemysław Żmuda – parafia pw. św. Jadwigi w Radomiu (os. Akademickie)