Wprowadzenie do Koronki do Bożego Miłosierdzia – dzień I

681
Pielgrzymka. Nabożeństwo Eucharystyczne. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Z „ Dzienniczka” św. s. Faustyny: „O, jak gorąco pragnę, aby miłosierdzie Twoje wysławiała każda dusza. Szczęśliwa dusza, która wzywa miłosierdzia Pańskiego; doświadczy tego, co powiedział Pan, że bronił jej będzie jako swej chwały, a któż się ośmieli walczyć z Bogiem? Wszelka duszo, wysławiaj miłosierdzie Pańskie przez swą ufność w miłosierdzie Jego, przez życie całe, a szczególnie w godzinę śmierci i nie lękaj się niczego, duszo droga, kimkolwiek jesteś, a im większy grzesznik, tym ma większe prawo do miłosierdzia Twego, Panie” (Dz 598). „Bardzo się Bogu nie podoba niedowierzanie Jemu i przez to niektóre dusze tracą wiele łask. Niedowierzanie duszy rani Jego najsłodsze serce” (Dz 595).

Jezus jest niewyczerpanym źródłem łask. Daje nam wszystko, co potrzebne do świętości. Ale warunek korzystania z tych łask jest jeden: zaufanie. „Jezu, ufam Tobie”. Te trzy słowa są kluczem do Bożego Miłosierdzia, kluczem do Królestwa Bożego, do którego prowadzi nas Najświętsza Maryja Panna, Matka Miłosierdzia.

Św. s. Faustyno, pomóż nam, pielgrzymom, zrozumieć głębię Bożego miłosierdzia. Pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim wobec innych.

(Oprac. ks. Marcin Zieliński)

Koronka do Bożego Miłosierdzia
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków):

 • Na początku:
  • Ojcze nasz…
  • Zdrowaś Maryjo...
  • Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego...
 • Na dużych paciorkach (1 raz):
  • Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
 • Na małych paciorkach (10 razy):
  • Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
 • Na zakończenie (3 razy):
  • Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.