Wprowadzenie do Koronki do Bożego Miłosierdzia – dzień III

35
Pielgrzymka. Nabożeństwo Eucharystyczne. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

(Dzisiejszą Koronkę do Bożego Miłosierdzia ofiarujemy w intencji zmarłych kapłanów. Na początku modlitwy należy zapowiedzieć tę intencję.)

Z „ Dzienniczka” św. s. Faustyny:

„O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz” (nr 1052).

Św. Jan Maria Vianey powiedział:

„Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan… Po Bogu kapłan jest wszystkim!… On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie”.

Kapłaństwo jest niezwykłym darem, którym Bóg obdarza wybranych mężczyzn, aby pomagali poprzez swoją posługę osiągnąć wszystkim ludziom życie wieczne. W tym szczególnym dniu podczas naszych rekolekcji w drodze, prośmy Chrystusa, aby dawał światu nowych, świętych kapłanów. Prośmy również w modlitwie Koronki do Bożego Miłosierdzia, aby wszyscy kapłani, byli wdzięczni Panu Bogu za otrzymane powołanie i zawsze wiernie Mu służyli, prowadząc do zbawienia swoich braci i siostry, nie zapominając o swoim dążeniu do osiągnięcia nieba. Czasami możemy usłyszeć następujące słowa:

„Takich będziemy mieli kapłanów, jakich sobie wymodlimy”.

Pamiętajmy o codziennej modlitwie za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, polecając ich przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i innych świętych kapłanów.

Koronka do Bożego Miłosierdzia
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków):

 • Na początku:
  • Ojcze nasz…
  • Zdrowaś Maryjo...
  • Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego...
 • Na dużych paciorkach (1 raz):
  • Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
 • Na małych paciorkach (10 razy):
  • Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
 • Na zakończenie (3 razy):
  • Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

oprac. ks. Michał Nachyła