Modlitwy poranne – dzień IV

394
Pielgrzymka. Modlitwy. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Znak krzyża świętego.

Codziennie w modlitwie „Ojcze nasz” wypowiadamy słowa: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” – jak tłumaczy św. Ambroży, chodzi tutaj nie tyle o pokarm dla ciała, ile o Eucharystię. Jak wielka jest dobroć Boga, że przychodzi do człowieka w tak prostych znakach. Prośmy na początku tego dnia, abyśmy zawsze mieli dostęp do Eucharystii, aby nie zabrakło kapłanów, których słowo mocą Ducha Świętego staje się Ciałem podczas liturgii Mszy świętej.

Ojcze nasz…

Przyjdź, Duchu Święty, ze swoją mocą przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Swoją mocą przemień moje serce, które w tej rannej porze Tobie oddaję. Przeniknij rozum i wolę oraz daj mi wrażliwość na Twoje natchnienia. Przyjdź światłości sumień.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Dziesięć Przykazań Bożych.

Chrześcijanin jest człowiekiem Zmartwychwstania, a każda niedzielna Eucharystia pamiątką Wielkanocy. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński opisując swoje święta podczas uwięzienia w Prudniku Śląskim wspominał: „Wcześnie rano odprawiliśmy rezurekcję w naszej kapliczce: bez procesji natomiast z Jutrznią i «Te Deum». I te święta spędziliśmy wspólnie: i w kaplicy, i przy stole, i w czasie popołudniowych posiedzeń. Było wiele śpiewu i radości na piętrze, natomiast na parterze głęboka cisza i powaga. Ludzie, których pozbawiono radości religijnych siedzą jak ptaki z podwiązanymi skrzydłami. Żal nam tych ludzi”. Maryjo, Matko zmartwychwstałego Pana, dopomóż nam uradować się każdą spowiedzią, podczas której zmartwychwstają nasze serca. Niech przyjęcie Komunii św. wyzwala w nas radość i pogodę ducha, zarażającą wszystkich wokół. Niech każdy zobaczy w nas ludzi zmartwychwstania.

Śpiew: Wesel się Królowo miła…

Zdrowaś Maryjo…

Tymi, którzy obwieścili kobietom prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa byli mężowie w bieli, czyli aniołowie. Prośmy naszych aniołów stróżów, aby podczas dzisiejszego dnia strzegli w nas paschalnej radości.

Aniele Boży…

oprac. ks. Michał Kopciński