Nowy Zarząd KSM Diecezji Radomskiej

1111
Wybory Zarządu KSM DR. Foto: ks. S. Piekielnik /www.diecezja.radom.pl

Wybory nowych władz diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży dokonały się podczas pierwszego po wakacjach zjazdu delegatów parafialnych, który odbył się w sobotę, 3 października w sali konferencyjnej radomskiej Kurii.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 16. z 20. parafialnych oddziałów, którzy przyjechali z księżmi-asystentami.

Pierwszym punktem było podziękowanie za pracę ks. Grzegorzowi Łabądziowi odchodzącemu z funkcji asystenta diecezjalnego. Jego miejsce zajął ks. Adrian Jakubiak, wikariusz w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie.

– Zależy nam, żeby KSM w diecezji żył, chcemy z większą siłą zaangażować inne parafie. Dzwonię do księży, którzy mieli kontakt ze stowarzyszeniem, czy w seminarium czy jako młodzi ludzie, by w parafiach, w których obecnie posługują, zakładali parafialne oddziały, by wychodzili z inicjatywą i angażowali młodych. Moim marzeniem jest, by było ich przynajmniej 30. Wierzę, że do 22 listopada, kiedy mamy przyrzeczenie nowych członków, powstaną kolejne oddziały. – mówi ks. Adrian Jakubiak.

Podziękowania otrzymali również członkowie ustępującego zarządu, któremu kończy się kadencja.

Wybory do nowego Zarządu KSM DR były tajne i odbyły się w dwóch etapach. Zgodnie ze Statutem KSM kandydatów na prezesa stowarzyszenia i poszczególnych członków Zarządu zaprezentowano Biskupowi Ordynariuszowi.

Spośród kandydatów biskup Henryk Tomasik wybrał Cezarego Wanko z parafii Wysoka na nowego Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Radomskiej. Pozostałym osobom, które weszły w skład Zarządu KSM DR, zostały przydzielone funkcje następujące funkcje:

  • Dawid Adamiec – Zastępca Prezesa
  • Jakub Kowalczyk – Członek Delegat
  • Szymon Adamus – Skarbnik
  • Wiktoria Nowocień – Sekretarz
  • Cezary Żak – Zastępca Sekretarza
  • Paulina Sławinska – Członek Zarządu

Rozpoczęty nowy rok szkolny, to również nowe wyzwania i nowe propozycje dla młodzieży. Choć czas jest trudny z powodu epidemii, to być może uda się zorganizować rekolekcje adwentowe i wielkopostne dla kaesemowiczów.

– Padły propozycje, żeby stworzyć weekendy modlitewne, by na nich młodzież się poznawała. Chodzi o to, żeby nie spotykali się tylko swojej parafii, ale stworzyli rodzinę, bo jak jest wspólnota, to potem jest chęć działania. Jak zobaczą, że nie są sami, to łatwiej im będzie podjąć pracę w parafiach. Planujemy w KSM utworzyć koło teatralne, abyśmy mogli wystawiać przedstawienia promujące kulturę chrześcijańską. Młodzież bardziej może dotrzeć do swoich rówieśników i promować wartości chrześcijańskie, a nie takie jak proponuje nam współczesny świat. – mówi ks. Adrian.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.