Odnowiono dwa XIX-wieczne nagrobki

591
Odnowione nagrobki: ks. Walentego Błochowicza (z prawej) oraz Wojciecha i Tekli Guzewiczów (z lewej). Foto: SKOZCR w Radomiu

Udało się zakończyć renowacje dwóch dziewiętnastowiecznych nagrobków: ks. Walentego Błochowicza oraz Wojciecha i Tekli Guzewiczów.

To dwa kolejne zabytkowe nagrobki radomskiego cmentarza, które odrestaurowano dzięki wspólnemu działaniu i trosce Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego oraz parafii pw. Św. Wacława w Radomiu, zarządcy nekropolii oraz dzięki hojności darczyńców prywatnych oraz pozyskanych dotacji. Łączny koszt prac to ponad 71 tys. zł.

– Tegoroczne prace konserwatorskie, współfinansowane z dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostały wykonane z największą pieczołowitością przez pracownię Grzegorza Świerczyńskiego. Nagrobek ks. Walentego Błochowicza został wykonany z piaskowca szydłowieckiego, w formie obelisku z kanelowaną kolumną i ażurowym zwieńczeniem. Koszt tej renowacji, to blisko 33 tys. zł. Nagrobek Wojciecha i Tekli Guzewiczów, wykonany został w formie steli, zwieńczonej obeliskiem silnie zwężającym się ku górze, ustawionym na sześciu kulach i również wykonany z piaskowca szydłowieckiego. Koszt tej renowacji, to 38 tys. zł.  – informuje Sławomir Adamiec, wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu.

Społecznicy informują, że niestety z powodu epidemii koronawirusa, nie prowadzi w tym roku tradycyjnej kwesty.

Decyzję podjęliśmy ze względu na bezpieczeństwo osób, które mogłyby zbierać środki na ratowanie nagrobków. Ta decyzja oznacza dla nas, że zapewne nie będziemy mogli przeprowadzić kolejnych renowacji w 2021 roku, ale kwestia bezpieczeństwa jest dla nas najważniejsza. Prosimy jednak, aby datki na ratowanie zabytkowych nagrobków, ofiarodawcy składali do dużej skarbony przy wejściu na cmentarz (bezpośrednio za bramą) od ul. Limanowskiego lub przekazywali na konto Komitetu (SKOZCR w Radomiu 44 1240 3259 1111 0000 2990 3027 PKO SA II o. w Radomiu). – apeluje Sławomir Adamiec.

Przez  25 lat istnienia Komitet zebrał ponad 700 tysięcy złotych.

Na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków, wpisanych do rejestru zabytków woj. mazowieckiego, z czego ponad 30 zostało w pierwszej kolejności wskazanych przez Komitet, do pilnych prac konserwatorskich. Dzięki ofiarności społecznej, część z nich udaje się każdego roku, poddawać pracom renowacyjnym.