Trzy drogi na Jasną Górę

1369
Spotkanie przewodników grup pielgrzymkowych. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

O tym jak w tym roku będzie wyglądała tegoroczna piesza pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę rozmawiali przewodnicy poszczególnych grup. Zaprezentowano trzy sposoby pielgrzymowania oraz wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorów pielgrzymek w związku z SARS COV-2.

Spotkanie odbyło się w radomskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Radomiu, gdzie proboszczem jest ks. Mirosław Kszczot, dyrektor Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę.

– Nasza pielgrzymka jest jedną z największych w kraju. To duże utrudnienie, ale jest także pewne ułatwienie. O ile wiele diecezjalnych pielgrzymek to jedna maszerująca kolumna, u nas to pięć osobnych kolumn i kilka różnych tras, a więc w świetle przepisów zupełnie różnych wędrujących grup. Bardzo dużo zależy od przewodników poszczególnych grup, bo na chwilę obecną mamy trzy propozycje zorganizowania pielgrzymki. – mówi ks. Mirosław Kszczot.

Trzy propozycje to:

  1. Pielgrzymka duchowa – uczestnicy nie wychodzą z parafii, ale włączają się w program poprzez codzienne spotkania i realizację programu, jak Msze św. i określone modlitwy; ta forma była już realizowana w poprzednich latach dla osób, które z różnych przyczyn (stan zdrowia, praca) nie mogły pójść na pielgrzymkę (więcej o grupie duchowej: >>TU<<).
  2. Pielgrzymkowa sztafeta – dana grupa, zorganizowana wg obowiązujących przepisów co do liczby uczestników i zachowująca przepisy bezpieczeństwa, pokonywałaby określony dzienny etap, po czym wracałaby do domów rodzinnych (bez noclegów). Kolejnego dnia, z miejsca zakończenia poprzedniego etapu, rozpoczynałaby pielgrzymowanie kolejna grupa.
  3. Pielgrzymka tradycyjna, ale z zastosowaniem wielu przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Omawiając tę formę pielgrzymowania ks. Kszczot zwrócił uwagę kilka istotnych szczegółów:

– Noclegi raczej poza lub na obrzeżu miejscowości w zamkniętym obszarze, bez kontaktu z mieszkańcami. Możliwe są pokoje jednoosobowe, a wieloosobowe, gdy nocuje rodzina. Podobnie, jeśli chodzi o namioty. Każdy pielgrzym będzie miał codziennie mierzoną temperaturę. Jeśli chodzi o wyżywienie – powinno być dostarczane z zewnątrz i przygotowane pod reżimem sanitarnym. Mogą je przygotowywać podmioty zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i wpisane do rejestru podmiotów realizujących żywienie zbiorowe. Taką ofertę proponuje na przykład kuchnia Ośrodka Charytatywno-Edukacyjnego „Emaus” w Turnie. Należy zapewnić dostateczną ilość toalet, umywalni i ich serwisowanie. Podczas pielgrzymki pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami itp. Wszystko po to, aby zapewnić pielgrzymom możliwość zachowania wymagań higienicznych (właściwa higiena rąk, stosowanie odpowiednich środków do dezynfekcji, higiena podczas kaszlu, kichania). Ponadto każdy pielgrzym powinien mieć swój zestaw sztućców, które należy wyparzać w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza – mówi dyrektor pielgrzymki.

Podczas spotkania jeszcze nie było wiadomo jak będzie wyglądało wejście na Jasną Górę i spotkanie wszystkich grup pielgrzymkowych.

– Nic nie możemy powiedzieć o tym, jak wyglądałoby wejście na Jasną Górę. Gdy mieliśmy ogólnopolskie spotkanie przewodników na Jasnej Górze, obowiązywał limit osób w budynku sakralnym. Dla Bazyliki Jasnogórskiej było to 69 osób. Dziś tego limitu już nie ma. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Do początku sierpnia może się bardzo zmienić na lepsze, ale – co nie daj Boże – może też się pogorszyć. Musimy być czujni i elastyczni – zauważa ks. Kszczot.

Przewodnicy otrzymali: Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS COV-2 [>>TEKST DOKUMENTU<<]