Wesprzyj inicjatywę ustawodawczą #Stop LGBT

880

– Ustawa #StopLGBT ma na celu wprowadzenie gwarancji faktycznej ochrony małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa poprzez eliminację z przestrzeni publicznej zgromadzeń negujących te podstawowe wartości. – mówią o inicjatywie jej organizatorzy Fundacja Życie i Rodzina.

– Paradom wielokrotnie towarzyszyły ekscesy o charakterze ekshibicjonistycznym oraz liczne profanacje, np. Mszy Świętej, obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, wulgarne przedstawienia postaci Jezusa i Maryi, szyderstwa i ataki na kler i świeckich katolików. Każdy marsz LGBT niósł z sobą podziały, prowokacje i destabilizację sytuacji społeczno-politycznej. Marsze były okazją do rekrutacji młodzieży do grup promujących i praktykujących homoseksualizm oraz inne gorszące zachowania. – czytamy na stronie https://lgbtstop.pl promującej akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy.

Aby ustawa została skierowana do rozpatrzenia przez Sejm, potrzeba zebrać pod nią co najmniej 100 tys. podpisów polskich obywateli.

– Na prośbę tego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej #StopLGBT do parafii zostały przesłane materiały związane z tą inicjatywą, która znana jest także Konferencji Episkopatu Polski. Jest możliwe włączenie się w tę akcję, zgodnie z zawartymi w materiałach informacjami, poprzez zbieranie podpisów. – pisze w ogłoszeniu ks. Piotr Walkiewicz, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego radomskiej Kurii.

Więcej nt akcji na stronie: https://lgbtstop.pl