Zmiany personalne – czerwiec 2017

4308
Mapa Diecezji Radomskiej. xsp / www.diecezja.radom.pl

Zmiany personalne dokonane przez Biskupa Henryka Tomasika w czerwcu 2017 r.

1. Zmiany proboszczowskie:

ks. prał. Józef Pawlik – przyjęcie rezygnacji ze stanowiska proboszcza parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu; przejście na emeryturę

ks. kan. Marian Mężyk – przyjęcie rezygnacji ze stanowiska proboszcza parafii pw. św. Brata Alberta w Skarżysku-Kamiennej; przejście na emeryturę

ks. Marek Plewniak – proboszcz parafii Wilczkowice, został proboszczem w parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu

ks. Paweł Bukała – wikariusz i administrator parafii Wysoka, został proboszczem w parafii Wilczkowice

ks. Artur Fura – proboszcz parafii Pawłów koło Szydłowca, został proboszczem w parafii pw. Św. Brata Alberta w Skarżysku-Kamiennej

ks. Arkadiusz Bieniek – wikariusz parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu, został proboszczem w parafii Wysoka

ks. Krzysztof Kosecki – wikariusz parafii pw. św. Brata Alberta w Skarżysku-Kamiennej, został proboszczem w parafii Pawłów koło Szydłowca


2. Zmiany wikariuszowskie:

A. Neoprezbiterzy:

Ks. Mateusz Czernik – parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu

Ks. Krzysztof Kołtunowicz – parafia pw. Św. Stefana w Radomiu

Ks. Rafał Kosowski – parafia pw. Św. Wniebowzięcia NMP w Stąporkowie

Ks. Paweł Męcina – parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu

Ks. Mateusz Nowak – parafia pw. Św. Judy Tadeusza w Starachowicach

Ks. Sylwester Podgórski – parafia pw. Św. Ludwika w Bliżynie

B. Księża wikariusze:

Ks. Piotr Klepaczewski – z Tarłowa do Wieniawy

Ks. Krzysztof Andaś – z Wieniawy do Tczowa

Ks. Paweł Augustyniak – z Tczowa do USA

Ks. Michał Szeląg – z Radomia (Matki Bożej Miłosierdzia) do Radomia (Św. Teresy)

Ks. Mariusz Chamerski – z Radomia (Bł. Annuarity) do Wolanowa

Ks. Krzysztof Kwiatkowski – z Radomia (Św. Stefana) do Radomia (Bł. Annuarity)

Ks. Marcin Ciach – z Wolanowa do Pionek (NMP Królowej Polski)

Ks. Adrian Jakubiak – z Szydłówka do Opoczna (Podwyższenia Krzyża Św.)

Ks. Dominik Dryja – z Jedlni Letnisko do Radomia (Matki Odkupiciela)

Ks. Marcin Cabaj – ze Starachowic (Św. Judy Tadeusza) do Jedlni Letnisko

Ks. Paweł Górowski – z Jedlni Letnisko do Szydłowca

Ks. Norbert Figura – z Opoczna (Podwyższenia Krzyża Św.) do Drzewicy

Ks. Mariusz Grzegorczyk – ze Zwolenia (Podwyższenia Krzyża Św.) do Radomia (Matki Bożej Miłosierdzia)

Ks. Adrian Jaksęder – z Sienna do Szydłówka

Ks. Jacek Jurczak – z Przytyka do Pionek (NMP Królowej Polski)

Ks. Grzegorz Potrzebowski – z Pionek (NMP Królowej Polski) do Białobrzeg

Ks. Tomasz Jurzyński – nominacja na wikariusza w Skarżysku (Św. Brata Alberta)

Ks. Sławomir Kośniewski – ze Starachowic (Matki Bożej Częstochowskiej) na rezydenta – księża Filipini

Ks. Szczepan Kowalik – z Radomia (Opatrzności Bożej) do Radomia (Matki Bożej Częstochowskiej)

Ks. Karol Kwiatkowski – z Białobrzeg do Radomia (Św. Brata Alberta)

Ks. Tadeusz Mazur – z Bliżyna do Radomia (Św. Rodziny)

Ks. Grzegorz Opiela – z Białobrzeg do Radomia (Św. Łukasza)

Ks. Robert Krawczyk – z Radomia (Św. Brata Albert) do Policznej

Ks. Rafał Pietrasiak – ze Starachowic (Św. Trójcy) do Wysokiej

Ks. Marek Pruszkowski – z Radomia (Św. Stefana) do Starachowic (Św. Trójcy)

Ks. Leszek Seweryn – ze Stąporkowa do Jedlni Letnisko

Ks. Kamil Kowalski – ze studiów na KUL do Radomia (Św. Stefana)

Ks. Marcin Wójtowicz – z Radomia (Św. Rodzina) do Miedzierzy

Ks. Sylwester Kęska – z Błogiego do Przytyka

Ks. Grzegorz Wrzochal – z Pionek (NMP Królowej Polski) do Błogiego

Ks. Jacek Wierzbicki – z Radomia (Matki Bożej Częstochowskiej) do Białobrzeg


3. Inne:

brak