Zostało już kilka dni

185

Wrzesień jest ostatnim miesiącem realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny co 10 lat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Zostało już tylko kilka dni aby dać się spisać.

Narodowy Spis Powszechny to unikatowe badanie ukazujące portret kraju wraz z demograficzną, społeczną i ekonomiczną strukturą jego mieszkańców w określonym czasie. Spisy powszechne przeprowadzane są co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

– Wszyscy mieszkańcy Polski na mocy ustawy podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązani do udziału w spisie powszechnym. Powodzenie tego największego w Polsce badania statystycznego zależy od akceptacji i przychylności społeczeństwa, a co za tym idzie, od rzetelności i prawdziwości odpowiedzi udzielanych przez respondentów – każdego z nas. Udział w spisie to wypełnienie obywatelskiego obowiązku. Wyniki Spisu będą wykorzystane w przyszłych działaniach dla rozwoju Polski. Posłużą działaniom skierowanym na rzecz poprawy warunków życia polskich obywateli w poszczególnych rodzinach, społecznościach lokalnych i w całej Polsce. – przypomina GUS.

Do wzięcia udziału zachęca Dominik Rozkrut, prezes GUS:

– Spis Powszechny jest, można powiedzieć, „statystyczną fotografią Polski 2021”. Dziękuję tym, którzy się już spisali, a osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, prosimy o niezwłoczne wypełnienie obowiązku spisowego. Nie odkładajmy wypełniania ustawowego obowiązku na ostatnią chwilę, to wyraz naszej obywatelskiej postawy i odpowiedzialności za rozwój kraju. – zachęca przez GUS.

Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 do 30 września 2021 r. Jak czytamy w ulotkach:

„W spisie należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31 marca 2021 r.

Pamiętaj, że na mocy ustawy o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny (art. 57 ustawy o statystyce publicznej).

Podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis internetowy. Wejdź na https://spis.gov.pl/ i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie posiadasz urządzenia z dostępem do Internetu, spisać możesz się także w najbliższym urzędzie gminy, gdzie przygotowane są stanowiska spisowe lub dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99.

Samodzielnie możesz się spisać do momentu kiedy skontaktuje się z Tobą rachmistrz. Rachmistrz dzwoni z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99.

Rachmistrzowie realizują także wywiady bezpośrednie, to znaczy, że mogą odwiedzić Cię w Twoim mieszkaniu, aby przeprowadzić z Tobą spis. Rachmistrzowi nie możesz odmówić przekazania danych (art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.). Jeśli nie jesteś pewien tożsamości rachmistrza, poproś go o okazanie identyfikatora i zweryfikuj jego tożsamość: