Droga Krzyżowa. Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich

473
Droga Krzyżowa w bazylice św. Kazimierza w Radomiu. foto: ks. S. Piekielnik /www.diecezja.radom.pl

W bazylice św. Kazimierza w Radomiu bp Marek Solarczyk poprowadził nabożeństwo Drogi Krzyżowej w tej intencji. Ta inicjatywa modlitewna odbyła się po raz szósty w Kościele w Polsce w pierwszy piątek Wielkiego Postu.

– Ta duszpasterska inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski, ustanowiona w odpowiedzi na apel papieża Franciszka, służy kształtowaniu naszych sumień i wrażliwości oraz stanowi pomoc do naszego częstego duchowego towarzyszenia osobom, które zostały zranione i zmagają się z bolesnymi konsekwencjami wyrządzonej krzywdy. – napisał abp Wojciech Polak, prymas Polski, w okolicznościowym komunikacie.

Tegoroczne nabożeństwo przypadło w uroczystość św. Kazimierza, głównego Patrona Radomia i diecezji. Biskup Marek Solarczyk nawiązał również do wojny w Ukrainie.

– Rozpoczęliśmy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, wprowadzające nas w tajemnicę męki i śmierci Jezusa Chrystusa, w tajemnicę cierpienia i bólu, w którą Chrystus wnosi nadzieję i objawia miłość. Tak wiele intencji towarzyszy nam dzisiaj podczas pierwszego nabożeństwa tegorocznego Wielkiego Postu. To wszystko, co niesiemy w naszym życiu. To wszystko, co płynie do nas z doświadczeń świata, a szczególnie zza wschodniej granicy, jest już tak realne, również poprzez osoby, które stamtąd przybyły i są pośród nas. Dzisiejszy dzień po raz szósty w naszej ojczyźnie jest również dniem modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. A w naszej wspólnocie jest to ten wyjątkowy czas, kiedy rozważamy tajemnicę męki Jezusa, przywołując orędownictwa, świadectwa wiary i świętości św. Kazimierza, naszego patrona. Jest ukazywany w wizerunkach jako ten, który trzyma w rękach krzyż i lilię, upamiętniające i przypominające jego czyste i całkowite oddanie Bogu, serce człowieka i duszę otwartą na Jego działanie. Niech taki będzie czas naszej modlitwy – mówił na rozpoczęcie nabożeństwa bp Solarczyk.

Na zakończenie nabożeństwa ordynariusz radomski modlił się:

– Panie Jezu, dobiega końca nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Ta droga, którą Ty przeszedłeś, niosąc krzyż, była w innym miejscu i w innym czasie, i wymagała innego wysiłku. Ale droga naszego życia ciągle trwa i dlatego chcemy rozważać tajemnice Twojej miłości. Dlatego dzisiaj przywoływaliśmy i prosimy o orędownictwo św. Kazimierza. Ten, który też i na naszej ziemi podążał ścieżkami swojego życia, był wierny na drogach Twojego życia. Umacniaj nas i wspieraj swoją łaską oraz prowadź nas do swojej chwały, gdzie trwa już w świętości Boga Kazimierz, św. Kazimierz, nasz patron.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.