II Synod Radomski na ostatniej prostej

1165
Bp Henryk Tomasik. Sesja Plenarna II Synodu Diecezji Radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W sobotę, 12 października br., odbyła się sesja plenarna II Synodu Radomskiego, podczas której zaprezentowano i przegłosowano pierwszą część dokumentów synodalnych. Spotkanie było również okazją do dziękczynienia za posługę Biskupa Adama Odzimka, który przechodzi na emeryturę.

Pierwszą częścią sesji była Msza św. w kaplicy seminaryjnej.

– „Czynić Kościół domem i szkołą komunii – oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata” (NMI 43). Tak napisał św. Jan Paweł II w pięknym dokumencie „Novo millennio ineunte” 6 stycznia 2001 roku. To właśnie te słowa ks. abp Zygmunt Zimowski uznał za motto II Synodu Radomskiego. – przypomniał bp Henryk Tomasik we wprowadzeniu do liturgii.

Bp Henryk Tomasik, wprowadzenie:

 

W homilii bp Henryk Tomasik przypomniał, że Kościół to wspólnota, którą należy budować we współpracy wiernych świeckich i duchownych.

– Dzisiaj pochylając się nad kolejnym etapem naszego Synodu chcemy prosić o to, aby pogłębiła się nasza odpowiedzialność za Kościół. Budowanie wspólnoty wymaga mądrego serca. Dzisiaj prosimy o to, by pogłębiła się współpraca wiernych świeckich i duszpasterzy. W czasach autentycznej walki z Kościołem i z tym co święte, tym bardziej potrzebny jest ten dar współpracy. – mówił w homilii Pasterz Diecezji Radomskiej.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 

Na zakończenie liturgii bp Tomasik podziękował za 34 lata posługi duszpasterskiej biskupa Adam Odzimka, który przeszedł na emeryturę. Słowa podziękowań wypowiedzieli również ks. Jarosław Wojtkun, rektor radomskiego seminarium i wierni świeccy.

Druga część sesji plenarnej odbyła się na auli Jana Pawła II. Tu została zaprezentowana pierwsza część dokumentów synodalnych oraz odbyły się głosowania. Wśród prelegentów byli m.in. ks. prał. Edward Poniewierski, ks. prof. Wiesław Przygoda, ks. prał. Jarosław Wojtkun, ks. kan. Dariusz Skrok, ks. Piotr Walkiewicz.

Kolejna sesja plenarna odbędzie się 29 lutego przyszłego roku, zaś zakończenie Synodu planowane jest na 18 kwietnia 2020 r.


II Synod Diecezji Radomskiej rozpoczął obrady 8 listopada 2008 r., a zwołał go ówczesny Biskup Radomski, śp. abp Zygmunt Zimowski. Hasłem synodalnym są słowa: „Czynić diecezję domem i szkołą komunii”, a celem pierwszorzędnym jest „pomoc biskupowi diecezjalnemu w pełnieniu jego funkcji pasterskiej w diecezji poprzez pogłębienie i umocnienie wiary i budowanie wspólnoty Kościoła radomskiego opartej na miłości i wzajemnym zaufaniu w myśl hasła synodalnego: Czynić diecezję domem i szkołą komunii” (z Regulaminu II Synodu Diecezji Radomskiej).

Dla potrzeb Synodu powołano 10 komisji, m.in. Komisję ds. Nauki i Wychowania Katolickiego, Komisję ds. Kultu Bożego, Komisję ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, Komisję ds. Młodzieży czy Komisję ds. Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji.

Po półrocznych obradach, 18 kwietnia 2009 r., Synod został przerwany z mocy prawa kanonicznego (kan. 468, § 2), gdy papież Benedykt XVI odwołał abpa Zimowskiego z Radomia i powierzył mu przewodniczenie jednej z dykasterii watykańskich. Obrady Synodu zostały wznowione decyzją Biskupa Henryka Tomasika 17 listopada 2011 r.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.