Jak będzie wyglądać Uroczystość Bożego Ciała w tym roku?

1336
Procesja w Uroczystość Bożego Ciała. Radom 2015. Foto: arch. WSD Radom

Bp Henryk Tomasik, mając na uwadze obowiązujące od 27 maja regulacje prawne, rekomenduje dwie możliwości przeprowadzenia procesji eucharystycznej w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – to dzień naszego publicznego wyznania wiary w Chrystusa Eucharystycznego i dziękczynienia za tę obecność Chrystusa wśród nas.

Nowe regulacje prawne wydane przez władze państwowe i służby medyczne (brak ograniczeń dotyczących uczestnictwa wiernych w świątyniach przy zachowaniu odpowiednich odległości oraz obecność 150 osób w zgromadzeniach poza budynkami kultu) wyznaczają nam sposób publicznego przeżywania tej uroczystości. Najważniejszy jest udział we Mszy Świętej.

Księża Proboszczowie mogą wybrać jedną z następujących form przygotowania procesji Bożego Ciała:

  1. tradycyjna procesja ulicami miejscowości (do 150 osób, uzgodniona z odpowiednimi władzami);
  2. procesja wokół kościoła (przygotowana według możliwości parafii).

Tam, gdzie nie ma możliwości przygotowania tradycyjnej procesji lub procesji wokół kościoła, należy zorganizować dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu z tekstami o tematyce Eucharystycznej.

Biskup Henryk Tomasik