Konferencja: „Abyśmy nie ustali w drodze” (dzień I)

243
Ks. Mirosław Kszczot, Dyrektor PPDR na Jasną Górę. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Siostry i Bracia! Tegoroczne wakacje to wielka niewiadoma. To trudny i skomplikowany czas, który przyszedł z epidemią koronawirusa. Wiele z tego powodu jest pytań i niepewności. Jest też wiele pytań, jeśli chodzi o tegoroczne piesze pielgrzymowanie na Jasną Górę do naszej Matki i Królowej. Bardzo potrzebujemy pielgrzymowania również teraz w tej sytuacji, której doświadczamy od kilku miesięcy. Potrzebujemy tych rekolekcji w drodze. Potrzebujemy by iść w Bożej Obecności.

Na co dzień może zbyt mało mamy czasu by wchodzić w obecność Pana Boga. Dlatego warto dobrze wykorzystać teraz dany nam na to czas, by spotkać się z Bogiem, z Maryją, z patronami naszej tegorocznej pielgrzymki: św. Janem Pawłem II i Sługą Bożym ks. kard. Stefanem Wyszyńskim, do którego beatyfikacji się przygotowujemy. Potrzebujemy modlitwy, doświadczenia wspólnoty. Potrzebujemy być razem mimo wymaganego przez względy sanitarne tzw. dystansu społecznego. Potrzebujemy razem przeżywać radości i trudy, niekiedy cierpienie. Ta bliskość Boga, Świętych i tworzących razem z nami wspólnotę niech pozwoli nam doświadczyć tego, że nie jesteśmy sami. Spójrzmy na nasze życie tak, jak widzi je Bóg, by uporządkować je, by żyć według właściwej hierarchii wartości. Dlatego tak ważne jest byśmy codziennie przyjmowali Komunię św., by udział we Mszy św. był dla nas najważniejszym spotkaniem dnia. Siostry i Bracia! Są z nami również wszyscy, którzy z różnych powodów nie są w stanie osobiście wybrać się pieszo do Częstochowy. Oni biorą udział w duchowym pielgrzymowaniu na Jasną Górę w ramach tegorocznej 42. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej. Duchowa obecność jest również świadectwem zaangażowania w przeżywanie rekolekcji w drodze. Bardzo mnie cieszy, że wybieramy te formy udziału w pielgrzymce, które pomagają nam być bliżej Boga i Jego Kościoła.

Niepowtarzalną okazją doświadczenia Boga i przeżycia wspólnoty Kościoła jest pielgrzymka piesza, która w tym roku wyruszyła już po raz 42. z naszej diecezji pod hasłem „Eucharystia – Wielka Tajemnica Wiary”. To pielgrzymowanie wiąże się ściśle z wysiłkiem fizycznym, niedogodnościami, które w rezultacie prowadzą do umocnienia woli, charakteru i przezwyciężania samego siebie. Nasz pątniczy trud wędrowania przed oblicze Matki Bożej Jasnogórskiej jest szkołą pokutnego i dziękczynnego trudu ofiarowanego Bogu, jest także wyrazem naszego pragnienia, by jeszcze raz na nowo stać się dla Boga gotowym na wszystko, zgodnie z Jego świętą wolą.

Pielgrzymowanie to także szkoła życia wspólnotowego. Na pielgrzymce czujemy się tak, jakbyśmy włączyli się w nowe środowisko. Pielgrzymują razem z nami nie obojętni nam ludzie, ale Siostry i Bracia Pielgrzymi, z którymi wędrujemy nie patrząc, czy są to osoby „na stanowisku”, czy zwykli ludzie, bogaci czy biedni, starsi czy młodsi. Jesteśmy Siostrą i Bratem – każdy dla każdego. Pielgrzymując spotyka się ludzi, od których doznaje się życzliwości. Są Siostrami i Braćmi w Chrystusie.

Moi Bracia i moje Siostry! Gdy już dojdziemy do Częstochowy mam nadzieję, że nastąpi to przedziwne dojrzewanie pielgrzymkowej wspólnoty do spotkania z Matką Bożą. Dziękuję Wam, że jesteście i wspólnie możemy pielgrzymować przed tron naszej Pani i Królowej. Dziękuję Wam za ten wysiłek, którego podjęcie wiąże się z ufnością dziecka, jaką pokłada ono w najlepszym Ojcu. Liczę, że Ojciec nasz, który wzywa nas do podjęcia pielgrzymiego trudu zaopiekuje się nami na tych drogach pielgrzymki i na wszystkich ścieżkach naszego życia.

Szczególnie w tym roku chcemy rozważać hasło „Eucharystia – Wielka Tajemnica Wiary”. Chcemy od samego początku prosić Pana, abyśmy nie ustali w drodze. Abyśmy nie ustali w drodze Pan Bóg chce posilać nas tym Pokarmem, którym jest Eucharystia, chce byśmy znali prawdziwy smak tego Pokarmu. Jestem wdzięczny, że mogę sprawować Mszę św. To wielki niezasłużony dar, że codziennie sprawować mogę Mszę św. – najpiękniejszą modlitwę. Umacnia mnie to, jak sprawował Eucharystię św. Jan Paweł II. Jestem wdzięczny za wiarę Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, który będąc słabego zdrowia przed święceniami kapłańskimi, chciał przyjąć święcenia żeby choć jedną Mszę świętą w życiu sprawować. To Wielcy Mocarze ducha. Silni mocą Wielkiej Tajemnicy Wiary. Jestem wdzięczny św. Ojcu Pio, który był przekonany, że byłoby łatwiej istnieć Ziemi bez słońca, niż bez Mszy św.

Eucharystia to wielka Tajemnica Wiary i wielki Dar dla nas. Korzystajmy z tego Daru. Codziennie na ołtarzu Ofiary Jezusa Chrystusa składać będziemy nasze intencje. Każdy z nas ma swoją pielgrzymkową intencję. Proszę Was, dołóżmy też i tę aby ci, którzy żyją obok nas tak jakby Boga nie było, w Kościele mogli znaleźć Boga Prawdziwego, Rzeczywistego, Realnego w Eucharystii. Polecajmy Panu Bogu i Matce Najświętszej Ojca Świętego i cały Kościół pielgrzymujący, prosząc o potrzebną pomoc w tych trudnych czasach. Siostry i Bracia! Potrzeba Waszego entuzjazmu wiary, ofiarności, zaangażowania i nie tylko na pielgrzymce, ale także we współczesnym świecie, w naszej często zagmatwanej codzienności, w naszym społeczeństwie. Niech udział w pielgrzymce będzie dla Was wyzwaniem, ale także publicznym wyznaniem Waszej wiary w Obecnego w Eucharystii.

Na pielgrzymim szlaku spotkacie wielu ludzi. Nie jesteście sami. Możecie podzielić się Waszymi problemami, ale także wyjść do innych, którzy podobnie, jak Wy borykają się z różnymi trudnościami. Nie czekajcie na pomoc, ale pierwsi wyciągnijcie pomocną dłoń. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynnym i pokutnym. Przed wyruszeniem na pielgrzymkę przystępujemy do Sakramentu Pokuty i Pojednania, jeśli ktoś tego nie uczynił można skorzystać ze Spowiedzi świętej podczas drogi lub podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Pragniemy, by pielgrzymka zasługiwała na miano rekolekcji w drodze. Każdy z pielgrzymów jest więc zobowiązany codziennie uczestniczyć we Mszy św., przystąpić do Komunii św., brać udział w rozważaniach, modlitwach i konferencjach. Obowiązuje skromny i godny strój.

W pielgrzymce może uczestniczyć każdy kto:

 • akceptuje religijny charakter pielgrzymki;
 • pragnie pogłębić swoją chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga;
 • zachowa w czasie trwania pielgrzymki wstrzemięźliwość od picia alkoholu i palenia tytoniu;
 • jest fizycznie przygotowany do codziennego marszu;
 • dokonał wpisu i posiada widoczny identyfikator pielgrzymkowy;
 • będzie przestrzegał zaleceń przewodnika, służb porządkowych i pielgrzymkowych.

Pielgrzymowanie odbywa się w grupie. Oddalenie się samowolne z grupy jest niedopuszczalne, dotyczy to również miejsca noclegu. O możliwości korzystania z karetki decyduje służba medyczna. Na pielgrzymce zwracamy się do siebie „Siostro”, „Bracie”, podkreślając tym samym ducha miłości i jedności, jaki powinien wśród nas panować. Wspólne noclegi mężczyzn i kobiet są niedopuszczalne, za wyjątkiem małżeństw. Wystrzegajmy się, Kochani, wszystkiego co jest sprzeczne z religijnym charakterem pielgrzymki. Składam Wam za to serdeczne „Bóg zapłać” .

Ogólny plan dnia pielgrzyma wygląda następująco:

 • udział we Mszy św.;
 • modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP;
 • udział w konferencji, rozważaniach i śpiewach;
 • w południe „Anioł Pański”;
 • Różaniec w podanych intencjach, litania do Matki Bożej;
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego;
 • adoracja Najświętszego Sakramentu o godz.20.00; – wieczorny Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Cisza nocna.
 • w piątek: praktyki pokutne, postne, chwile milczenia, czyny miłosierdzia chrześcijańskiego, Droga Krzyżowa;
 • 8 sierpnia dzień szczególnej modlitwy w intencji kapłanów;
 • 11 sierpnia dzień szczególnej modlitwy za Ojczyznę;

Modlitwa Pielgrzyma

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez pustynię byłeś wodzem i drogą, otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki, daj im szczęśliwie dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani i dopomóż bezpiecznie powrócić do domów. Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym, prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko i zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań. Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Marię Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą nowego życia. AMEN

ks. Mirosław Kszczot
Dyrektor Pielgrzymki Radomskiej