„Koperty Życia Caritas” dla seniorów

518
Koperty Życia Caritas. Foto: arch. Caritas Diecezji Radomskiej

„Koperty Życia Caritas” to nowy ogólnopolski projekt skierowany do seniorów, osób samotnych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych. To również pomoc dla lekarzy i ratowników medycznych, którzy przychodzą na ratunek tym osobom.

Często w czasie przyjazdu zespołu medycznego kontakt z pacjentem jest utrudniony. Dzięki „Kopercie Życia Caritas” załoga karetki będzie miała wgląd w przygotowane wcześniej, sprawdzone informacje, które mogą być potrzebne podczas udzielania pomocy choremu.

„Koperta Życia Caritas” zawiera formularz z danymi seniora, informacją o chorobach, dolegliwościach i przyjmowanych lekach, a także numer telefonu osoby do kontaktu. Informację wkłada się do specjalnej plastykowej koperty i umieszcza na wewnętrznych drzwiczkach lodówki. Następnie naklejkę umieszcza się na drzwiach lodówki. Takie działania mają na celu ułatwienie udzielenia pomocy medykom, którzy w momencie, gdy senior będzie jej potrzebował będę musieli interweniować. – mówi Anna Lis z Caritas Diecezji Radomskiej.

Bardzo ważne jest przygotowanie takich informacji, szczególnie, gdy senior mieszka sam, a kontakt z nim jest ograniczony.

– Caritas Radomska otrzymała 500 takich kopert dla seniorów w naszej diecezji. Wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas czy też księża proboszczowie będą sukcesywnie, ze względu na sytuację epidemiologiczną, przy taka zwanej „sprzyjającej okazji odbierać i przekazywać seniorom „Koperty Życia Caritas”. – mówi Anna Lis.