Męski Różaniec za zmarłych

598
Męski Różaniec w Drzewicy. Foto: Maciej Hubka

W Drzewicy, w przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych, odbył się Męski Różaniec w intencji zmarłych parafian. Modlitewna inicjatywa związana była z jubileuszem 700-lecia konsekracji drzewickiego kościoła.

Modlitwę prowadził ks. Mariusz Pałgan, wikariusz drzewickiej parafii i duchowy opiekun dzieła, zaś w rozważaniach tajemnic światła wspierał go Maciej Hubka, animator ruchu Męskiego Różańca w Drzewicy.

– Zanim uczestnicy wydarzenia wyszli na ulice miasta, najpierw o godz. 17.00 w kościele parafialnym sprawowana była Msza św. – dla lokalnej społeczności wyjątkowa, a to za sprawą 700-lecia konsekracji drzewickiego kościoła. Następnie ponad 30-osobowa grupa ruszyła w stronę cmentarza modląc się na różańcu. Ze względu na przypadającą tego dnia wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych, październikowy Męski Publiczny Różaniec w Drzewicy odbył się w intencji parafian zmarłych na przestrzeni wieków oraz za zmarłych drzewickich księży, zakonników i zakonnic. Komentarze kolejnych tajemnic nawiązywały do relacji miłości silniejszej niż śmierć, okazywanej duszom zmarłych poprzez modlitwę i dzieła miłosierdzia, zwłaszcza zaś oddawaniu się Panu Jezusowi poprzez orędownictwo Najświętszej Maryi Panny. – relacjonuje Maciej Hubka.

Wyjątkowy charakter modlitwie nadawały pochodnie rozświetlające drogę do kaplicy znajdującej się na parafialnym cmentarzu. Do modlitwy włączyły się również osoby, które w tym samym czasie nawiedzały groby bliskich.

Rozwijający się od kilku lat ogólnopolski ruch Męskiego Różańca w tym roku pojawił się również w Drzewicy. To jedno z dzieł, które wpisuje się w tegoroczne obchody 700-lecia drzewickiej świątyni.

Kolejny Męski Publiczny Różaniec w Drzewicy odbędzie się w ostatnią niedzielę listopada.

Zdjęcia: Maciej Hubka

Męski Różaniec w Drzewicy. Foto: Maciej Hubka