Pielgrzymka duchowa – jak przeżyć?

339
Apel Jasnogórski w łącznosci z pielgrzymami. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Zapraszam Was, Drodzy Siostry i Bracia, do udziału w pielgrzymce duchowej. W kościołach naszej diecezji będą organizowane wieczorne spotkania modlitewne, podczas których będziemy mogli uczestniczyć we Mszy Świętej i w adoracji. Wysłuchamy tematycznej konferencji wyznaczonej na konkretny dzień. Apelem Jasnogórskim zakończymy wieczór modlitwy. W tej formie pielgrzymki duchowej możemy wszyscy uczestniczyć. – napisał bp Henryk Tomasik w zaproszeniu.


Ogólny plan dnia Pielgrzyma Duchowego wygląda następująco (dopasuj całość lub jego części do swojego rytmu dnia). W tym roku niektóre punkty programu:

  • modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP;
  • udział w porannej lub wieczornej Mszy św., albo przynajmniej komunia duchowa;
  • w południe (12.00) Anioł Pański w podanych intencjach;
  • Różaniec, Litania do Matki Bożej;
  • Droga Krzyżowa lub/i Koronka do Miłosierdzia Bożego (najlepiej o godz. 15.00);
  • w piątki: praktyki pokutne, postne, chwile milczenia, czyny miłosierdzia chrześcijańskiego;
  • wieczorny Apel Jasnogórski o godz. 21.00;
  • codzienna „Modlitwa Pielgrzyma”.

Codzienna „Modlitwa Pielgrzyma”

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez pustynię byłeś wodzem i drogą, otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki, daj im szczęśliwie dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani i dopomóż bezpiecznie powrócić do domów.

Najlepszy nasz Ojcze Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym Prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko i zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań.

Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Marię Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą nowego życia.

AMEN.


Teksty modlitw, rozważania, konferencje i inne będziemy publikować na stronie internetowej naszej diecezji.