Rocznica papieskiej wizyty

1581
29. rocznica wizyty Jana Pawła II w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Jan Paweł II rozsławił Polskę na cały świat. Czy Polska jest mu za to wdzięczna? – pytał bp Henryk Tomasik podczas Mszy św. w radomskiej katedrze w 29. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Radomiu.

Jan Paweł II odwiedził Radom 4 czerwca 1991 r. podczas swojej czwartej papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny. Tego dnia odprawił Mszę św. na radomskim lotnisku na Sadkowie, poświęcił gmach Wyższego Seminarium Duchownego, a także modlił się w radomskiej katedrze i przy pomniku upamiętniającym protest robotników w czerwcu 1976 roku.

W homilii bp Henryk Tomasik przypomniał ten pamiętny dla Radomia dzień oraz atmosferę jedności, która panowała wśród rzeszy radomian witających Jana Pawła II. Przypominał również słowa, które papież wypowiedział na zakończenie Mszy św., a w których zwrócił uwagę na obecność wiatru podczas wizyty w Polsce:

„A oprócz nas wszystkich, tych, których wymieniłem, a może i nie potrafiłem wymienić, jest tu jeszcze potężny wiatr. Muszę powiedzieć, że tym razem wiatr towarzyszy mi od pierwszego momentu przybycia na ziemię polską nad Bałtykiem w Koszalinie. Wiatr od morza. I ten wiatr powraca na różnych etapach. Można by nawiązać do starego powiedzenia: papież rzuca słowa na wiatr. Istotnie, rzuca słowa na wiatr! Bo wierzy w wiatr. Wierzy w taki potężny wiatr, który kiedyś wstrząsnął ścianami wieczernika w Jerozolimie. W tym wietrze wyraziło się przez siłę natury tchnienie Ducha Świętego. Papież wierzy w wiatr, w ten z wieczernika, w ten z Pięćdziesiątnicy. Wierzy, że słowa rzucane na ten polski wiatr nie zostaną poniesione w niewiadomym kierunku, tylko pójdą tak, jak to słowo Boże, które z wieczernika na wszystkie krańce ziemi pchnął potężny wiatr Ducha Świętego. Przecież Słowo Wcielone, Chrystus, odszedł z tego świata i wszystko, co nam przyniósł w swym nauczaniu i w swym mesjańskim czynie, to wszystko rzucił na wiatr, rzucił na ten wiatr Pięćdziesiątnicy i mocą tego wiatru trwa Słowo Wcielone, Słowo Ewangelii, i przynosi owoce.”

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 

Niestety z powodu epidemii obchody tego wydarzenia były znacznie ograniczone. Nie odbyła się tradycyjna sesja Rady Miasta, poświęcona Honorowemu Obywatelowi Radomia, którym od 2004 roku jest Jan Paweł II. Jedynie przedstawiciele radomskiego magistratu złożyli kwiaty przy pomniku Papieża Polaka przed radomska katedrą.