Wielki Tydzień w rodzinie chrześcijańskiej w czasach epidemii

1140

Msza św. i modlitwa rodzinna

Na czas pandemii korzystamy z dyspensy od przeżywania Mszy Świętej w świątyniach. Ale pozostając w niedzielę w domu warto całą rodziną przeżywać Eucharystię dzięki transmisjom w mediach (Lista transmisji: >>TU<<). Warto z całą rodziną odprawiać w domach Drogę Krzyżową i śpiewać „Gorzkie żale”. Warto modlić się z bliskimi Różańcem. Jeśli jesteśmy samotni, można zadzwonić do kogoś z krewnych czy przyjaciół i odmówić razem Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego czy też razem odprawić Drogę Krzyżową. Wsparcie drugiego człowieka jest nam potrzebne w każdym aspekcie ludzkiego życia. Także w szukaniu bliskości Boga.

W tych dniach należy szczególnie zaakcentować modlitwę rodzinną. Była to mocna tradycja rodzin chrześcijańskich. Z różnych powodów została osłabiona lub całkiem zniknęła. Jesteśmy na nowo zaproszeni, a nawet przynagleni, aby do tej pięknej tradycji powrócić.

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do modlitwy indywidualnej i rodzinnej. Włączajmy się codziennie wieczorem o godz. 20.30 w ogólnonarodową modlitwę różańcową transmitowaną przez Internet z wielu kościołów i kaplic. Niech ta godzina będzie czasem modlitwy jak największego grona wiernych. Kapłani i osoby konsekrowane modlą się wtedy w kościołach, a  wierni świeccy modlą się w swoich mieszkaniach. Znajdźmy również czas na lekturę Pisma Świętego i książek religijnych, a także na posłuchanie konferencji rekolekcyjnych zamieszczonych w Internecie. Wzywajmy wstawiennictwa Maryi i naszych świętych Patronów, śpiewajmy Gorzkie Żale i pieśni pasyjne. Pamiętajmy, że w tych dniach kościoły są otwarte i można iść na chwilę modlitwy.