Wielki Tydzień w rodzinie chrześcijańskiej w czasach epidemii

1140

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Jak podaje Pismo Święte, Jezus przybył do Jerozolimy razem z Apostołami. W Jerozolimie Jezus był witany przez tłumy mieszkańców, którzy uznali go za Syna Dawidowego. Przejechał On przez Jerozolimę na osiołku, a ludzie rzucali Mu pod nogi gałązki palmowe i oliwne.

Niedziela Palmowa to okazja, by w rodzinie rozmawiać wzajemnie o tym, że Bóg się nami nigdy nie zniechęca. On nigdy nie szantażuje ludzi wycofaniem miłości. Nigdy nie mówi, że jeśli będziemy źle postępować, to On nas przestanie kochać.

Warto własnoręcznie przygotować palmy w domach w gronie rodzinnym, co może być okazją do wspólnej modlitwy i katechezy. Palmy przechowywane są w domu, najczęściej wiesza się je pod krzyżem na ścianie, aby przypominały o zwycięstwie Chrystusa. A w Niedzielę Palmową – ustawione na stole czy innym ważnym miejscu – będą przypominały o rozpoczętym Wielkim Tygodniu.

Na Niedzielę Palmową udzielona jest dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Jednocześnie zachęcam do przeżywania Eucharystii w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Warto postarać się przeżywać Eucharystię w Niedzielę Palmową w gronie rodzinnym. Wspólnie słuchać słowa Bożego, które jest wtedy głoszone, łączyć się duchowo z Ofiarą Chrystusa i zaprosić Go do naszych serc i do naszych rodzin.

Po zakończeniu Eucharystii w rodzinie warto porozmawiać o usłyszanym słowie, a także o innych sprawach duchowych. Zaplanujmy też program modlitwy rodzinnej na nadchodzący tydzień.

Warto porozmawiać z dziećmi, jak zmienny potrafi być człowiek. Świadczy o tym postawa ludzi z czasów Jezusa, którzy najpierw śpiewali „Hosanna” na Jego cześć, a kilka dni później ci sami ludzie krzyczeli do Piłata: „Ukrzyżuj Go!”.


Liturgia Słowa Niedzieli Palmowej: >>TU<<