Wielki Tydzień w rodzinie chrześcijańskiej w czasach epidemii

1141

Pojednanie w rodzinie

Ze względu na trudności w przeżyciu rekolekcji wielkopostnych i przystąpienia do spowiedzi świętej warto dołożyć starań, aby w piątek lub w sobotę przed Niedzielą Palmową, przeżyć rodzinne nabożeństwo pojednania. Wspólna modlitwa pokutna, przeżywana w domu, może być ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia. Można odczytać fragment Pisma Świętego, odmówić wybrane modlitwy, a następnie przeprosić Boga za grzechy oraz przeprosić się nawzajem za wszystko, co raniło członków rodziny. W czasie spowiedzi powszechnej mówimy, że zgrzeszyliśmy „myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem”.

Przed pierwszym piątkiem miesiąca, a jeszcze bardziej przed świętami paschalnymi wielu wierzących pragnie przystąpić do sakramentu pokuty. W tym roku nie dla wszystkich będzie to możliwe. Penitencjaria Apostolska przypomina o możliwości zyskania odpuszczenia grzechów przez akt żalu doskonałego w dokumencie ogłoszonym 20 marca br. czytamy w nim: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)”. Wierni, którzy chcą skorzystać z tej możliwości, powinni ją głęboko przemyśleć i przemodlić. Nie może to być akt powierzchowny.

Warto zyskiwać każdego dnia odpust zupełny. Penitencjaria Apostolska wydała dekret (zob. >>TU<<), w którym stwarza możliwość zyskiwania tego odpustu również tym, którzy pozostają w domach. Korzystajmy z tego wielkiego daru, aby po uzyskaniu odpuszczenia grzechów zyskać również darowanie kary za grzechy już odpuszczone. Wtedy komunia z Jezusem staje się głębsza, a nasza wolność od złych przywiązań większa.

Warto świadomie przygotować się na przeżywanie w rodzinie Wielkiego Tygodnia. Dobrze jest wprowadzać dzieci w istotę obchodów Triduum Paschalnego poprzez wytłumaczenie im znaków, takich jak: obrzęd umycia nóg, zamilknięcie dzwonów, grób Pański, adoracja Krzyża, post, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, Paschał itd., ale także poprzez wspólne czytanie fragmentów Ewangelii o wydarzeniach związanych z Niedzielą Palmową czy ustanowieniem Eucharystii, pokazanie na mapie, gdzie te wszystkie wydarzenia miały miejsce.