Zakończenie II Synodu Diecezji Radomskiej

964
Bp Henryk Tomasik wręcza dokumenty synodalne Abp. Wacławowi Depo. Zakończenie II Synodu Diecezji Radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Jeśli kochacie Jezusa, kochajcie Kościół. Tworzyć wspólnotę duchową to nie tyle patrzeć na siebie nawzajem, lecz wspólnie patrzeć w tym samym kierunku, w kierunku Chrystusa i Ewangelii. – mówił bp Henryk Tomasik podczas Mszy św. na zakończenie II Synodu Diecezji Radomskiej. Eucharystii, celebrowanej w sobotę 19 września br. w katedrze pw. Opieki NMP w Radomiu przewodniczył abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski.

– Dzisiaj pragniemy wyśpiewać nasze wspólne „Ciebie Boga wysławiamy” za modlitwę i pracę diecezji, a szczególnie osób zaangażowanych w to niezwykle ważne dzieło. – powiedział w powitaniu bp Henryk Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, powitanie:

 

W homilii Biskup Radomski podkreślił nie tyle wagę dokumentów synodalnych, co konieczność wprowadzania ich w życie; porównał te dokumenty do programu komputerowego, który nie działa gdy nie jest zainstalowany.

– Dokumenty synodalne, to niestety nie jest „enter” lub „ok” w naszym komputerze. Naciskamy i już się realizuje, to co zaplanowaliśmy. Możemy je porównać do systemu operacyjnego lub programu komputerowego, który jest na płycie lub pendrive i leży na półce. Wiemy, że nie zadziała, że trzeba to wszystko zainstalować. – mówił ksiądz biskup Tomasik..

Biskup Radomski przypomniał również o odpowiedzialności rodziców za religijne wychowanie młodego pokolenia, a przez to „do budowania tej pięknej wspólnoty wiary, którą jest Kościół”.

– Jeśli kochacie Jezusa, kochajcie Kościół. Nie ulegajcie zniechęceniu z powodu grzechów i błędów popełnionych przez niektórych jego członków. Kościół to nie tylko piękny salon ze świętymi, ale także szpital z poranionymi, grzesznymi i słabymi. Parafrazując słowa Antoine’a de Saint-Exupéry’ego możemy powiedzieć, że tworzyć wspólnotę duchową to nie tyle patrzeć na siebie nawzajem, lecz wspólnie patrzeć w tym samym kierunku, w kierunku Chrystusa i Ewangelii. – mówił ksiądz biskup.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 

Na zakończenie Mszy św., zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, Biskup Henryk Tomasik przekazał dokumenty synodalne Arcybiskupowi Wacławowi Depo, Metropolicie Częstochowskiemu oraz dziekanom 29 dekanatów Diecezji Radomskiej, przedstawicielom osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, których reprezentowali katecheci.

Dziękując za dar II Synodu Diecezji Radomskiej Abp Wacław Depo przekazał do radomskiej katedry monstrancję, a udzielając pasterskiego błogosławieństwa na zakończenie Mszy św. nawiązał do roku 1992, czyli roku podpisania Katechizmu Kościoła Katolickiego i początków Diecezji Radomskiej.

– To było w roku powstania Diecezji Radomskiej. My wszyscy wywodzimy się z ponad 200-letniej historii diecezji sandomierskiej. Co oznacza 28 lat istnienia Kościoła radomskiego? Dlatego w duchu św. Jana Pawła II powiem: wstańcie i chodźmy! Nie możemy stać! Musimy być w drodze! Kościół jest wspólnotą pielgrzymującą. Dlatego dziękuję za dzieło II Synodu Diecezji Radomskiej. Teraz przed nami droga do realizacji i do świadectwa – powiedział metropolita częstochowski. – zakończył Metropolita Częstochowski.

Abp Wacław Depo, zakończenie:

 

Ostatnim akordem było odśpiewanie hymnu II Synodu Diecezji Radomskiej:

Hymn:

 


II Synod Radomski 12 lat temu zwołał ówczesny Biskup Radomski Zygmunt Zimowski. Hasłem synodu były słowa: „Czynić Kościół domem i szkołą Komunii”, a sesja inauguracyjna odbyła się 8 listopada 2008 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. 18 kwietnia 2009 r. synod przerwał obrady ze względu na zmianę Biskupa Radomskiego; prace synodu wznowi bp Henryk Tomasik 17 listopada 2011 r. W dniu 29 lutego 2020 roku podczas Sesji Plenarnej zostały przyjęte statuty synodalne, które mocą podpisanego w tym dniu dekretu weszły w życie 1 czerwca br. (Dekret zamykający II Synod Diecezji Radomskiej). Pierwsza data zakończenia synodu była ustalona na 18 kwietnia br., jednak plany pokrzyżował wybuch epidemii koronawirusa.

O historii synodu mówił ks. Tomasz Herc, sekretarz Biskupa Radomskiego:

– Wszystko zaczęło się 16 października 2008 roku. Na ten dzień datowany jest dekret śp. ks. abp. Zygmunta Zimowskiego, zwołujący II Synod Radomski, którego hasłem były słowa: „Czynić diecezję domem i szkołą komunii”. Jego uroczysta inauguracja miała miejsce w radomskiej katedrze 8 listopada o 15.00. Mszy św. z licznym udziałem duchowieństwa i świeckich całej diecezji przewodniczył abp Stanisław Budzik, ówczesny sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. I sesja plenarna synodu odbyła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu po Mszy św. w katedrze. Dekret zwołujący II Synod Radomski ustanawiał komisję główną synodu, w skład której wchodzili wówczas: ks. bp Zygmunt Zimowski, biskup radomski, ks. bp Adam Odzimek, wikariusz generalny – zastępca przewodniczącego, ks. bp Stefan Siczek, wikariusz generalny – zastępca przewodniczącego, ks. inf. Stanisław Pindera, wikariusz biskupi, dziesięciu przewodniczących poszczególnych komisji synodalnych, oraz ks. prał. dr hab. Stanisław Łabendowicz – sekretarz generalny synodu. – mówił ks. Herc.

Oto lista komisji i ich przewodniczących:

  1. ks. prał. Jarosław Wojtkun, przewodniczący Komisji ds. Nauki i Wychowania Katolickiego,
  2. ks. kan. Dariusz Skrok, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego,
  3. ks. prał. Edward Poniewierski, przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa Diecezjalnego,
  4. ks. kan. Piotr Walkiewicz, przewodniczący Komisji ds. Wiernych Świeckich, Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich,
  5. ks. Adam Maj, przewodniczący Komisji ds. Osób Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,
  6. ks. Sławomir Adamczyk, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin,
  7. ks. Marek Adamczyk, przewodniczący Komisji ds. Młodzieży,
  8. ks. kan. Wiesław Przygoda, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Charytatywnego,
  9. ks. prał. Sławomir Fundowicz, przewodniczący Komisji ds. Administracyjno-Prawnych,
  10. bp Piotr Turzyński, przewodniczący Komisji ds. Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji.

W pracach synodu uczestniczyło ponad 8 tys. osób świeckich i duchownych tworzących ponad 250 zespołów synodalnych, a w komisjach synodalnych zaangażowanych było ponad 300 osób.

Efektem prac synodalnych jest blisko 600-stronicowa książka zawierająca dokumenty synodalne.