Diecezjalne Dni Młodych – Informacje dla kapłanów

839

Ks. Mariusz Wilk, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży i Duszpasterz Akademicki, podaje kilka ważnych informacji dotyczących organizacji Diecezjalnych Dni Młodzieży.

  1. W Diecezjalnych Dniach Młodzieży mogą uczestniczyć ludzie młodzi pomiędzy 14 a 25 rokiem życia. Jeżeli w spotkaniu chcieliby uczestniczyć starsi, to na wyraźną prośbę księdza, ale tak, aby nie przekraczali 30 roku życia.
  2. Elektroniczne zapisy uczestników na stronie mlodziradom.pl, tylko przez parafię! Młodzi zgłaszają się do swego księdza, a on następnie rejestruje uczestników w systemie.
  3. Na spotkaniu z duszpasterzami Centrów został ustalony koszt uczestnictwa w DDM i wynosi on 60 zł (wyżywienie i honoraria dla prowadzących spotkania i warsztaty; 50 zł uczestnik, 10 zł parafia).
  4. Zapisy na DDM rozpoczną się 6 maja i trwać będą do 2 czerwca br.
  5. Uczestnicy Dni Młodych wybierają dwa spośród warsztatów tematycznych.
  6. Rodzice osób niepełnoletnich przekazują opiekunowi grupy oświadczenie dotyczące osoby niepełnoletniej oraz zgody na ewentualne zabiegi medyczne. Uwaga! Jest ono wymagane w odniesieniu do osób niepełnoletnich, celem udzielania im specjalistycznej pomocy lekarskiej. Dlatego już teraz prosimy opiekunów, aby zaświadczenia rodziców mieli zawsze przy sobie.
  7. Bardzo proszę o zapoznanie się z Regulaminem spotkania (LINK do Regulaminu).
  8. Dnia 6 maja br. o godz. 19.30 na spotkaniu Duszpasterze Centrów otrzymają materiały promocyjne (plakaty, ulotki), które będą do rozprowadzenia po parafiach.
  9. Koordynatorzy poprzez Księży Dziekanów dostarczą do każdej parafii imienną ankietę, którą prosimy wypełnić i dostarczyć do Księdza Dziekana swego Dekanatu. Ankieta dotyczy duszpasterstwa młodzieży i służby liturgicznej w parafii.

ks. dr Mariusz Wilk
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży i Duszpasterz Akademicki