Zostań katechetą! Rekrutacja na studia w Instytucie Teologicznym w Radomiu

878

W związku z potrzebą przygotowania osób świeckich i zakonnych do pracy w katechezie szkolnej Instytut Teologiczny w Radomiu (działający pod patronatem Akademii Katolickiej w Warszawie) proponuje 5-letnie magisterskie studia teologiczno-katechetyczne i 3-semestralne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym.

 • Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych z przygotowaniem pedagogicznym:
  • uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich;
  • uzupełnienie przygotowania pedagogicznego i katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);
  • pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).
 • Czas trwania studiów:
  • magisterskie studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym – 10 semestrów (5-letnie; niestacjonarne);
  • podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym – 3 semestry (niestacjonarne).
 • Koszt studiów:
  • Magisterskie i podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne:
   • 85,00 zł – opłata wpisowa
   • 800,00 zł – opłata za semestr
 •  Student studiów magisterskich AKW może ubiegać się o pomoc materialną w formie:
  • stypendium socjalnego;
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  • zapomogi.
 •  Dokumenty można składać od 15 maja do 30 września 2021 roku:
  • w sekretariacie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej (Radom; ul. Malczewskiego 1)
  • lub w sekretariacie Instytutu Teologicznego w Radomiu (Radom; ul. Młyńska 23/25)
 • Kontakt: