-1.6 C
Radom, PL
20 listopada 2018, wtorek | 0:41 CET+01:00

Dokumenty Biskupa Henryka Tomasika