Zaproś GO! – Rekolekcje dla pytających o wiarę i drogę życiową

796

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu organizuje w okresie Bożego Narodzenia rekolekcje dla młodzieży męskiej ze szkół średnich (uczestnikami mogą być także studenci i młodzież pracująca).

Rekolekcje skierowane są do tych, którzy zadają sobie pytania dotyczące wiary, a wśród nich także pytania dotyczące swojej, osobistej drogi życiowej.

Hasłem tegorocznych rekolekcji są słowa – Zaproś GO!

Tematem zaś, podstawowa treść kerygmatu zawierająca się w sześciu głównych punktach:

  1. Bóg kocha Ciebie dzisiaj,
  2. Jesteś grzesznikiem potrzebującym zbawienia,
  3. Jezus już Cię zbawił,
  4. Uwierz, nawróć się i ogłoś Jezusa swoim jedynym Panem i Zbawicielem,
  5. Otrzymasz dar Ducha Świętego,
  6. Wejdź do wspólnoty.

Koszt uczestnictwa wynosi 60 zł.

Przyjazd: 27 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.

Zakończenie: 30 grudnia 2017 r., ok. godz. 14.00.


Prosimy o zgłoszenia do dnia 22 grudnia 2017 r. pod następującymi numerami telefonów:

  • +48 48 330 91 19
  • +48 48 330 91 01.