Historia Diecezji Radomskiej

8260

Święci wpisani w dzieje diecezji

Z woli Jana Pawła II diecezji i jej stolicy patronuje św. Kazimierz Królewicz. W latach 1481–1483 z Radomia rządził on Koroną w zastępstwie swego ojca. Niedługo później wyjechał do Grodna, gdzie zmarł 4 marca 1484 r. Jeszcze przed 1992 r. bp Edward Materski zadbał, by do Radomia przybyły relikwie patrona miasta. Również inne miasta diecezji prosiły Stolicę Apostolską o ustanowienie ich patronów. Tak więc w 1995 r. Stolica Apostolska wyraziła zgodę, by Patronką Skarżyska-Kamiennej była Matka Boża Miłosierdzia, natomiast patronką Pionek jest od 2007 r. św. Barbara, która od 2009 r. patronuje także Starachowicom. Powiat konecki od 2008 r. jako patrona czci bł. ks. Kazimierza Sykulskiego, a powiat opoczyński od 2012 r. cieszy się patronem w osobie św. Bartłomieja Apostoła. Bliska jest mieszkańcom diecezji osoba św. Jana Pawła II, który w 1991 r. odwiedził Radom, a rok później utworzył diecezję radomską. W roku 2004 został on Honorowym Obywatelem Radomia. Dopowiedzieć należy, że w herb miasta włączony jest również herb Jana Pawła II. Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Radomiu z 18 kwietnia 2005 r. każda rocznica pobytu papieża w mieście – dzień 4 czerwca – jest Dniem Pamięci Jana Pawła II. Postanowiono też tego dnia organizować sesje seminaryjne na temat jego nauczania.

Diecezja radomska została obdarowana pięcioma błogosławionymi kapłanami z grona 108 Męczenników czasów II wojny światowej, których beatyfikował 13 czerwca 1999 r. w Warszawie Jan Paweł II. W tym gronie znalazło się dwóch braci: błogosławieni księża Stefan i Kazimierz Grelewscy. Byli prefektami radomskich szkół, obydwaj też zginęli w Dachau. Pierwszy z nich był zaangażowany w działalność Związku Robotników Chrześcijańskich, żywo uczestniczył w różnych wydarzeniach i inicjatywach diecezji sandomierskiej. Był mianowany wikariuszem w Potworowie, a bezpośrednio przed swym aresztowaniem był rektorem kościoła pw. Świętej Trójcy w Radomiu. Zmarł 9 maja 1941 r. Jego młodszy brat Kazimierz w Radomiu pełnił posługę wikariusza, zakładał i otaczał opieką duchową Koła św. Teresy (Teresek), a po wybuchu wojny był rektorem kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Po pacyfikacji przez hitlerowców Nadolnej zaopiekował się dziećmi, troszcząc się, by znalazły się w ochronce w Radomiu. Pomagał też rodzinom zamordowanych mieszkańców wsi Gałki. Zginął powieszony 9 stycznia 1942 r. Prawie całe swe życie kapłańskie związał z Radomiem również bł. ks. Bolesław Strzelecki pochodzący z miejscowości Kuźnia w parafii Jastrząb. Był prefektem radomskich szkół, jak też żywo angażował się w działalność charytatywną i społeczną, uczestnicząc w pracach wielu gremiów miasta. Nazywany był „Radomskim świętym Franciszkiem”. Był rektorem kościoła Świętej Trójcy, a bezpośrednio przed uwięzieniem proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu. Zmarł 2 maja 1941 r. w Auschwitz. Również w tym obozie koncentracyjnym zakończył swe życie bł. ks. Kazimierz Sykulski. Pochodził z Końskich. Posługiwał między innymi w Radoszycach, Wierzbicy, Solcu nad Wisłą, Radomiu, Bzinie (dziś Skarżysko-Kamienna) i Policznej. Był pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu, a następnie był dziekanem i proboszczem w Końskich. Czynnie angażował się w działalność społeczną. Był posłem do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej. Niósł pomoc biednym i poszkodowanym, tworząc struktury tej pomocy. Został rozstrzelany 11 grudnia 1941 r. W Dachau zakończył swe życie bł. ks. Franciszek Rosłaniec urodzony w Wyśmierzycach. Całe jego kapłańskie życie związane było z pracą naukową. Był świetnie wykształconym biblistą, jak też cenionym rekolekcjonistą i spowiednikiem. Pracował na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz wykładów otaczał również opieką duchową studentów. Zmarł 20 listopada 1942 r.

Podkreślić należy również, że z dzisiejszej diecezji radomskiej pochodzi bł. Władysława z Gielniowa, patron Warszawy, jak też dwaj inni błogosławieni z grona 108 Męczenników czasów II wojny światowej: z Krynek – bł. abp Antoni Julian Nowowiejski, a bł. o. Henryk Józef Krzysztofik OFMCap z Zachorzowa.

Obecnie diecezja prowadzi dwa procesy kanonizacyjne. Jeszcze w 1985 r. bp Edward Materski i jego biskupi pomocniczy ogłosili rozpoczęcie kanonicznego dochodzenia diecezjalnego dotyczącego życia i heroiczności cnót biskupa Piotra Gołębiowskiego, pochodzącego z Jedlińska administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej. Etap diecezjalny procesu rozpoczął się 2 maja 1994 r. w Jedlińsku, a zakończył 11 maja 1997 r. w katedrze. Obecnie proces toczy się na etapie rzymskim. Bp Zygmunt Zimowski 30 października 2004 r. zorganizował pielgrzymkę kapłanów diecezji radomskiej do grobu Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego w katedrze sandomierskiej. Okazję stanowiła 80. rocznica święceń kapłańskich Sługi Bożego. Sześć lat później, 6 listopada 2010 r., z okazji 30. rocznicy jego śmierci, bp Henryk Tomasik także przewodniczył diecezjalnej pielgrzymce do jego grobu. W sobotę po rocznicy śmierci Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku odbywa się diecezjalny dzień modlitw o jego rychłe wyniesienie na ołtarze.

Drugi proces kanonizacyjny dotyczy Sł. B. m. Kazimiery Gruszczyńskiej – założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, pochodzącej i zmarłej w Kozienicach. Proces ten rozpoczął i przeprowadził na etapie diecezjalnym bp Henryk Tomasik. Otwarcie procesu odbyło się 6 kwietnia 2013 r. w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach, a zamknięcie etapu diecezjalnego 27 czerwca 2014 r. także w Kozienicach. Aktualnie proces przebiega na etapie rzymskim. Bp Henryk Tomasik w 2015 r. ustanowił doroczny dzień modlitw o beatyfikację Sługi Bożej m. Kazimiery Gruszczyńskiej w rocznicę jej śmierci – 17 września.

W Radomiu urodziła się i mieszkała przez 24 lata Sł. B. Wanda Malczewska. W mieście tym posługiwał też Sł. B. ks. Wincenty Granat. Wielkim szacunkiem otaczana jest w Radomiu i w diecezji również postać ks. Romana Kotlarza, męczennika komunistycznego aparatu reżimu.