Historia Diecezji Radomskiej

8381

Duszpasterstwo i posługa charytatywna

Wspominając o trosce duszpasterskiej Kościoła w diecezji radomskiej na przestrzeni minionych dwudziestu pięciu lat, trzeba zaznaczyć, że parafie nie są zbyt duże, a co za tym idzie, wierni nie muszą pokonywać dużych odległości do swych kościołów parafialnych. W diecezji znajdują się trzy kościoły wyróżnione tytułem Bazyliki Mniejszej. Paweł VI 12 grudnia 1973 r. przyznał ten tytuł kościołowi pw. św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela w Studziannie. Papieska decyzja została ogłoszona 8 maja 1974 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego. W 2003 r. bp Zygmunt Zimowski zwrócił się z prośbą do Watykanu o przyznanie tej godności radomskiemu kościołowi pw. św. Kazimierza. Stolica Apostolska 2 sierpnia 2003 r. przychyliła się do tej prośby, a 21 września tegoż roku kard. Henryk Gulbinowicz uroczyście ogłosił tę decyzję. Z kolei starania bp. Henryka Tomasika zaowocowały nadaniem przez papieża Franciszka 25 października 2013 r. tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi sanktuaryjnemu w Skarżysku-Kamiennej. Ogłoszenie papieskiej decyzji odbyło się rok później – 25 października 2014 r. w obecności kard. Gerharda Müllera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Dekret Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odczytał abp Zygmunt Zimowski.

W kilku kościołach diecezji trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Tak jest w katedrze, w kościele ojców Bernardynów pw. św. Katarzyny w Radomiu, w sanktuarium w Kałkowie-Godowie, w klasztorze Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Kozienicach, w kolegiacie pw. św. Bartłomieja w Opocznie i w kolegiacie pw. św. Mikołaja w Końskich, jak też w wyznaczone dni w sanktuarium Ostrobramskim w Skarżysku-Kamiennej. W czasie ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia (2015–2016) w tym ostatnim sanktuarium trwała całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Z kolei w katedrze zainaugurowano codzienną spowiedź, która jest kontynuowana także po zakończeniu tego Roku Świętego. Codzienna spowiedź odbywa się od lat w kilku punktach diecezji: w Radomiu – w kościołach ojców Bernardynów i Jezuitów czy w sanktuarium w Skarżysku-Kamiennej. Bogactwem diecezji są jej sanktuaria. W Paradyżu-Wielkiej Woli znajduje się Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela. Tytuł sanktuarium w obecnym brzmieniu nadał bp Zygmunt Zimowski w 2006 r. Ponadto w diecezji jest siedem sanktuariów maryjnych z wizerunkami ukoronowanymi papieskimi koronami: Studzianna (koronacji 18 sierpnia 1968 r. dokonał kard. Stefan Wyszyński), Wysokie Koło (18 sierpnia 1974 r. – kard. Stefan Wyszyński), Błotnica (21 sierpnia 1977 r. – kard. Karol Wojtyła), Skrzyńsko (6 września 1998 r. – kard. Józef Glemp), Czarna (5 września 1999 r. – kard. Józef Glemp), Skarżysko-Kamienna (2 lipca 2005 r. – kard. Henryk Gulbinowicz) i Kałków-Godów (15 września 2007 r. – kard. Józef Glemp). Tak więc już po powstaniu diecezji radomskiej odbyły się w niej cztery koronacje. Każda z nich stanowiła ważne wydarzenie w życiu Kościoła radomskiego, gdyż cała diecezja włączała się w przygotowanie i przeżycie tych uroczystości.

W dziejach diecezji odbyły się również dwie rekoronacje. Ich wspomnienie wiąże się z przywołaniem bolesnych aktów świętokradztwa. W nocy z 24 na 25 czerwca 2001 r. skradziono obraz Matki Bożej Staroskrzyńskiej. Obraz odnalazł się, ale bez koron. Nowe korony poświęcił w 2002 r. Jan Paweł II, a nałożył je na obraz bp Zygmunt Zimowski 1 września tegoż roku. Rok później, w nocy z 10 na 11 września 2003 r. ukradziono korony z obrazu Matki Bożej Wysokolskiej. Rekoronacji dokonał także bp Zygmunt Zimowski 22 sierpnia 2004 r.

Przy parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu powstał Ośrodek Kultu Matki Bożego Miłosierdzia. Bp Zygmunt Zimowski zapoczątkował tradycję corocznej modlitwy przed figurą Niepokalanej przed kościołem ojców Bernardynów w Radomiu 8 grudnia. Biskup radomski co roku zawierza opiece Matki Bożej Radom i całą diecezję.

Żywe są w diecezji radomskiej tradycje pielgrzymowania. Dużą popularnością cieszy się diecezjalna pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Należy ona do najliczniejszych w Polsce. Od 2003 r. wśród grup pielgrzymkowych funkcjonuje również grupa akademicka. Począwszy od 1990 r., z inicjatywy bp. Adama Odzimka, będącego wówczas przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Trzeźwości, co roku z Radomia wyrusza piesza pielgrzymka do Niepokalanowa. Ponadto organizowane są piesze pielgrzymki ponadparafialne i parafialne do sanktuariów maryjnych w diecezji. Tylko przykładowo – każdego roku z Radomia udaje się piesza pielgrzymka do Błotnicy, z Końskich do sanktuarium w Czarnej, a radomscy księża filipini organizują pieszą pielgrzymkę do Studzianny. Odbywająca się od 2007 r. Nocna Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium MB Pocieszenia w Błotnicy, organizowana przez Rycerzy Kolumba, znalazła swą kontynuację i dopełnienie w zorganizowanej po raz pierwszy w 2016 r. Nocnej Pielgrzymce Kobiet do tego samego sanktuarium.

W Roku Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 wyjechała z diecezji do Rzymu pielgrzymka diecezjalna licząca ponad 350 osób. Przewodził jej bp Jan Chrapek. Dwa lata później, w marcu 2002 r., w związku z dziesiątą rocznicą papieskiej bulli ustanawiającej w Polsce nową organizację kościelną, do Rzymu udała się z dziękczynną pielgrzymką delegacja Kościoła w Polsce: biskupi, duchowieństwo i wierni świeccy. Grupie z diecezji radomskiej przewodził bp Stefan Siczek będący wówczas administratorem diecezji. Uczestniczył w niej także bp Adam Odzimek.

Do ważnych wydarzeń duszpasterskich w diecezji trzeba zaliczyć peregrynacje. W 1997 r. w diecezji odbywało się nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej. W Roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa do każdej parafii przybyła figura Świętej Bożej Rodzicielki, którą pobłogosławił Jan Paweł II. Dzień nawiedzenia był Dniem Jubileuszowym danej parafii związanym z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. 1 stycznia 2011 r. figura Świętej Bożej Rodzicielki, która po zakończeniu peregrynacji tymczasowo przebywała w katedrze, została uroczyście przeniesiona do kościoła pw. Bożego Macierzyństwa NMP w Radomiu. W maju 2005 r. przybyła do diecezji ikona Stolicy Mądrości, która peregrynuje po ośrodkach akademickich całego świata. Podobnie w 2009 r. środowisko akademickie przeżywało peregrynację krzyża Światowych Dni Młodzieży. Z kolei w czerwcu 2005 r. do Radomia i Skarżyska-Kamiennej przybyły relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wielkimi rekolekcjami całej diecezji w latach 2006-2007 była peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, której towarzyszyło hasło: „Maryjo, bądź Matką naszych rodzin”. Z kolei jako przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. w dniach 30 marca–19 kwietnia 2015 r. w diecezji trwała peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży: krzyża i kopii obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani. Symbole czczono w kościołach, domach zakonnych, placach miast, szkołach, domach dziecka, szpitalach, więzieniach i domach pomocy społecznej.

W ogłoszonym przez Jana Pawła II Roku Eucharystii diecezja radomska przeżywała w dniach 20-26 maja 2005 r. I Kongres Eucharystyczny pod hasłem: „Poznali Go po łamaniu chleba”. Należy zaznaczyć, że po raz pierwszy w dziejach diecezji 28 maja 2005 r. bp Zygmunt Zimowski dokonał rozesłania nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. W rok po powstaniu diecezji, w dniach 10-12 września 1993 r., w Radomiu odbywał się Kongres Trzeźwości Diecezji Radomskiej, a 6-8 maja 2002 r. w sanktuarium w Skarżysku- Kamiennej miał miejsce I Kongres Mariologiczny i Maryjny.