Historia Diecezji Radomskiej

8450

Biskupi i struktury diecezjalne

Diecezją radomską kieruje obecnie czwarty jej biskup – bp Henryk Tomasik. Lata rządów każdego z pasterzy Kościoła radomskiego wiążą się z wieloma inicjatywami, które przekładają się na konkretne dzieła duszpasterskie i materialne. Kolejni biskupi włączali również w program pracy diecezji uprzywilejowane tematy swych pasterskich zainteresowań.

Szczególne zasługi w tworzeniu struktur nowej diecezji ma bp Edward Materski. Kontynuował on dobro, które tworzył jeszcze jako biskup sandomiersko-radomski, a jednocześnie troszczył się o to, by młoda diecezja mogła sprawnie funkcjonować. Wielokrotnie nazywany jest „Ojcem” diecezji radomskiej. Bp Stefan Siczek mówił: „Tytuł Ojca jest bardzo zaszczytny i słusznie przynależy w naszej diecezji ks. bp. Edwardowi. Tym bardziej, że On, niejako wyprzedzając zamysł powołania naszej diecezji, przygotował dla niej pewne zręby”.

W związku z osiągnięciem przez bp. Edwarda Materskiego wieku emerytalnego, Jan Paweł II 28 czerwca 1999 r. mianował jego następcą dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej, bp. Jana Chrapka CSMA. Drugi biskup radomski objął rządy w diecezji 21 sierpnia 1999 r. Po zaledwie dwóch latach i dwóch miesiącach, 18 października 2001 r., bp Jan Chrapek zginął w wypadku samochodowym w miejscowości Siekluki koło Białobrzegów. Jego następcą mianowany został 28 marca 2002 r. ks. Zygmunt Zimowski pracujący dotychczas w Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie. Objął on rządy 25 maja tegoż roku, a sakry biskupiej udzielił mu tego samego dnia w radomskiej katedrze kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. Po bez mała siedmiu latach kierowania diecezją, 18 kwietnia 2009 r. Ojciec Święty mianował go arcybiskupem i przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Abp Zygmunt Zimowski do 30 czerwca 2009 r., zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej, był administratorem apostolskim diecezji, a następnie zachował tytuł emerytowanego biskupa radomskiego. 1 lipca 2009 r. Kolegium Konsultorów wybrało administratorem diecezji – podobnie jak w okresie po śmierci bp. Jana Chrapka – bp. Stefana Siczka. Czwartym biskupem radomskim Benedykt XVI mianował 16 października 2009 r. bp. Henryka Tomasika, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej. Rządy w diecezji objął on kanonicznie 12 listopada 2009 r., a ingres do katedry odbył dwa dni później.

W przeddzień 20. rocznicy powstania diecezji radomskiej, 24 marca 2012 r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu zmarł pierwszy biskup radomski, bp Edward Materski. Zgodnie ze swoją wolą pochowany został na cmentarzu. W XIX-wiecznej kaplicy, dawnej dzwonnicy Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Limanowskiego w Radomiu utworzono wówczas Kryptę Biskupów Radomskich. Jako pierwszy spoczął tam bp Edward Materski. Na przełomie 2014 i 2015 r. poważnie zachorował abp Zygmunt Zimowski. Po pewnej poprawie stanu zdrowia powrócił on do pracy w Watykanie. Po kilku miesiącach znów musiał jednak być hospitalizowany, a jego stan się pogarszał. Zmarł 12 lipca 2016 r. w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej. Trumna z jego ciałem została złożona w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w katedrze radomskiej.