Historia Diecezji Radomskiej

8571

W minionym dwudziestopięcioleciu w diecezji wyświęcono blisko 440 księży, to jest więcej niż połowę obecnego duchowieństwa Kościoła radomskiego. Formacja kapłańska przyjmowała w diecezji różne formy. Bp Edward Materski zobowiązywał księży do uczestniczenia kilka razy w roku w spotkaniach formacyjnych. W wyznaczonym miesiącu codziennie przez tydzień w budynku seminarium odbywały się spotkania formacyjne – każdego dnia z tym samym programem. Każdy z księży posługujących w duszpasterstwie wybierał sobie konkretny, dogodny dla siebie dzień tego tygodnia. System ten ulegał zmianie za rządów kolejnych biskupów radomskich. Obecnie formacja kapłańska odbywa się na kilku poziomach – rekolekcji kapłańskich, w ramach spotkań księży wikariuszy, w czasie tzw. „dni duszpasterskich”, poprzez kapłański dzień pokutny i dekanalne dni modlitwy. Co jakiś czas odbywają się też spotkania z grupami duchownych, na przykład z proboszczami Radomia czy diecezji. W 2015 r. duża grupa księży rozpoczęła studia specjalistyczne.

Na terenie diecezji radomskiej ofiarnie posługuje wiele zakonów i zgromadzeń zakonnych, choć w ostatnich latach niektóre z nich zlikwidowały swe placówki z powodu braków personalnych. Na terenie diecezji znajduje się jeden dom generalny – w Mariówce, Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Jedynym zakonem klauzurowym w diecezji radomskiej są Siostry Klaryski, które począwszy od 8 grudnia 1997 r. zamieszkały w Skaryszewie. Dodać należy, że kilkunastu księży diecezjalnych, siostry zakonne, jak też osoby świeckie z diecezji radomskiej podjęły posługę na terenach misyjnych.

Diecezja w 1992 r. posiadała przygotowane zaplecze materialne. Istniał już wówczas budynek seminarium, siedziba kurii diecezjalnej i biskupa. Kuria początkowo mieściła się nieopodal katedry i domu pierwszego biskupa radomskiego, przy ul. Sienkiewicza 13. Bp Jan Chrapek przeniósł ją do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego, a bp Zygmunt Zimowski do poklasztornego budynku w centrum miasta, przy ul. Malczewskiego 1. Już 26 marca 1992 r. bp E. Materski powołał do istnienia Sąd Kościelny Diecezji Radomskiej. Począwszy od 1996 r., na mocy pozwolenia Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, kompetencja sądowa z II Instancji Trybunału Metropolitalnego w Częstochowie została przeniesiona do II Instancji Trybunału Metropolitalnego w Warszawie.

W pierwszych latach po powstaniu diecezji, w jednym ze skrzydeł budynku radomskiego seminarium utworzono Dom Księży Emerytów. W 2003 r., staraniem bp. Zygmunta Zimowskiego, przeszedł on gruntowny remont. W roku następnym oddano do użytku Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego w Radomiu. Innym wielkim dziełem bp. Zygmunta Zimowskiego jest zbudowany w Turnie koło Białobrzegów Diecezjalny Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny „Emaus”. Jego uroczyste poświęcenie odbyło się w 2007 r. Na terenie diecezji funkcjonuje też kilka domów rekolekcyjnych. Obok sanktuarium w Kałkowie istnieją eremy, czyli pustelnie, w których czasowo mogą zamieszkać ludzie pragnący odprawić rekolekcje czy poszukujący ciszy i refleksji. Miejsce, na którym zbudowano eremy nosi nazwę Góra Miłosierdzia.

Abp Zygmunt Zimowski 2 lipca 2011 r. pobłogosławił w skarżyskim sanktuarium Centrum „Ostra Brama” imienia św. Jana Pawła II. W roku następnym w Zwoleniu otwarto odnowioną Nekropolię Kochanowskich. Wówczas też abp Zygmunt Zimowski poświęcił urządzone w gruntownie odremontowanej i przebudowanej starej zwoleńskiej plebanii Centrum Regionalne przy Nekropolii Jana Kochanowskiego.

Dodać należy, że w latach 2007-2013 trwał gruntowny remont kościoła katedralnego w Radomiu. Abp Zygmunt Zimowski ufundował do odnowionej katedry nowy ołtarz, który poświęcił 2 grudnia 2012 r. Od 3 października 2009 r. do 3 października 2010 r. obchodzono 650-lecie radomskiej fary. Głównym uroczystościom 13 czerwca 2010 r. przewodniczył abp Zygmunt Zimowski. Z kolei od 1 listopada 2011 r. do 1 listopada 2012 r. obchodzono 200-lecie Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Limanowskiego w Radomiu.

Diecezjalnym odznaczeniem przyznawanym przez biskupa radomskiego jest Order św. Kazimierza. Z kolei począwszy od 2014 r. Kapituła Ostrobramska w Skarżysku-Kamiennej przyznaje medale „Dominae de Porta Aciali operibusque misericordiae deditus”.