5.8 C
Radom, PL
25 listopada 2017, sobota | 5:14 CET+01:00

Dokumenty Biskupa Henryka Tomasika