23.7 C
Radom
sobota, 15 czerwca 2024 | 21:21 Europe/Warsaw

"Eucharystia. Rodzina. Rok Rodziny w Diecezji Radomskiej. Materiały duszpasterskie"

Przedstawiamy materiały do wykorzystania w przygotowaniu homilii, nabożeństw, spotkań duszpasterskich w "Roku Rodziny", który od 1 grudnia 2019 r. rozpoczyna się w Diecezji Radomskiej. Zapraszam serdecznie księży, ludzi świeckich do współpracy dla dobra rodzin w parafiach i w całej naszej diecezji. Materiały będą uzupełniane co miesiąc.

SŁOWO BOŻE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Krytyka rozwodów – Ml 2,14
 • Chrystus piętnuje cudzołóstwo i rozwody – Mt 5,27-32
 • Chrystus piętnuje rozwody, cudzołóstwo i poligamię – Mt 19,3-9

NAUCZANIE KOŚCIOŁA O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Osłabienie więzi w małżeństwie i rodzinie – kryzysy: AL 232-223*

*) Franciszek, Adhortacja o miłości w rodzinie Amoris laetitia, 2016 (pełny tekst; DOC)

ZAGROŻENIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

SŁOWO BOŻE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Małżonkowie stają się jednym ciałem: Rdz 2,24
 • Jednożeństwo: Tb 8,7
 • Jedność i nierozerwalność małżeństwa: Mt 5,31-32
 • Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela: Mt 19,4-6
 • Postawy małżeńskie: 1 Kor 11,11-12

NAUCZANIE KOŚCIOŁA O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Istota i znaczenie aktu małżeńskiego: Paweł VI, Encyklika Humanae Vitae, punkty 11-12 [tekst]
 • Niepodzielna jedność komunii małżeńskiej: Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio, punkt 19 [tekst]
 • Dziadkowie w rodzinie: Franciszek, Adhortacja o miłości w rodzinie Amoris laetitia, punkt 192 [tekst]
 • Techniki wspomagające płodność: Kongregacji Nauki Wiary, Instrukcja dotycząca niektórych problemów bioetycznych Dignitas Personae Humanae, punkt 12 [tekst].

CELEBRACJE I MODLITWY

ZAGROŻENIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

SŁOWO BOŻE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Nierozerwalność małżeństwa: Mt 19,3-9
 • Wesele w Kanie Galilejskiej: J 2,1-12
 • Miłość nigdy nie ustaje: 1 Kor 13,8-10

NAUCZANIE KOŚCIOŁA O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Komunia nierozerwalna: FC 20
 • Szacunek dla starszych w rodzinie: FC 27
 • Niepodzielność i czystość miłości małżeńskiej: KDK 49

SŁOWO BOŻE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Przyjaźń synowej i teściowej: Rt 1, 16-17
 • Uzdrowienie teściowej Piotra: Mk 1, 29-31
 • Sprawa wdów: 1 Tm 5, 3-16

NAUCZANIE KOŚCIOŁA O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Macierzyństwo jako tajemnica życia: MD 18
 • Podziękowanie kobiecie za jej kobiecość: LdK 2
 • Zabójstwo dziecka nienarodzonego – aborcja: EV 58
 • Eutanazja jako sprzeciw wobec planu Bożego: EV 64-65

ZAGROŻENIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

SŁOWO BOŻE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Miłość silniejsza niż śmierć: PnP 8, 6-7
 • Po zmartwychwstaniu nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić: Mt 22,30
 • Przykazanie miłości: J 15,12-13
 • Lepiej wstąpić w związek małżeński: 1 Kor 7,9
 • Nieskalane łoże małżeńskie: Hbr 13,4

NAUCZANIE KOŚCIOŁA O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

Odpowiedzialne rodzicielstwo: HV 10* *) Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, 1968

ZAGROŻENIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

SŁOWO BOŻE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Matka może mówić „otrzymałam go od Pana”: Rdz 4,1
 • Szacunek wobec matki: Mk 7,10-12
 • Miłość Boża jest w naszych sercach: Rz 5,5

NAUCZANIE KOŚCIOŁA O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Antykoncepcja nieodpowiednim sposobem ograniczania liczby dzieci: HV 14*
 • Homilia Jana Pawła II w Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu (4 czerwca 1997 roku) – fragment **
 • Rola matki w życiu dziecka: AL 174-175 ***

*) Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, 1968 **) Homilia Jana Pawła II w Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu ***) Franciszek, Adhortacja o miłości w rodzinie Amoris laetitia, 2016 (pełny tekst; DOC)

ZAGROŻENIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

SŁOWO BOŻE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Stworzenie mężczyzny i niewiasty: Rdz 1,26-28
 • Błogosławieństwo dzieci przez Jezusa: Mk 10,13-16
 • Małżeństwo na wzór miłości Chrystusa do Kościoła: Ef 5,28-32
 • Relacje ojca z dziećmi: Kol 3,20-21

NAUCZANIE KOŚCIOŁA O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Mężczyzna jako mąż i ojciec: FC* 25
 • Dzieci jako wielki dar dla małżeństwa: FC 14
 • Ojcostwo jako plan Boży: RC** 8
 • Rola ojca w rodzinie: AL*** 177
 • Słowa proszę, dziękuję i przepraszam w rodzinie – przemówienie Fran­ciszka na Anioł Pański w Niedzielę Świętej Rodziny 29.12.2013 (tekst)

*) Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, 1981 (tekst)

**) Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Redemptoris custos. O świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła, 1989 (tekst)

***) Franciszek, Adhortacja o miłości w rodzinie Amoris laetitia, 2016 (pełny tekst; DOC)

SŁOWO BOŻE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Czcij ojca swego i matkę swoją: Wj 20,12
 • Czcij ojca swego i matkę swoją: Pwt 5,16
 • Cześć rodziców: Mt 15,4

ZAGROŻENIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

SŁOWO BOŻE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Czcij ojca swego i matkę swoją: Wj 20,12
 • Czcij ojca swego i matkę swoją: Pwt 5,16
 • Cześć rodziców: Mt 15,4

NAUCZANIE KOŚCIOŁA O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Rodzice pierwszymi i niezastąpionymi wychowawcami dzieci: DWCH 3 *
 • Miłość małżeńska i jej cechy: HV 9 **
 • Wskazówki wychowawcze dla rodziców: AL 268-269 ***

*) Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim “GRAVISSIMUM EDUCATIONIS” Soboru Watykańskiego II (pełny tekst)

**) Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, 1968 **) Homilia Jana Pawła II w Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu ***) Franciszek, Adhortacja o miłości w rodzinie Amoris laetitia, 2016 (pełny tekst; DOC)

***) Franciszek, Adhortacja o miłości w rodzinie Amoris laetitia, 2016 (pełny tekst; DOC)

ZAGROŻENIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

SŁOWO BOŻE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Przestrzeganie przykazań: Mt 19,16-22

NAUCZANIE KOŚCIOŁA O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Poradnictwo rodzinne: AL 211 i 229 *
 • Jan Paweł II, Wsparcie dla uzależnionych, fragment homilii, Krakowskie Błonia, 18 sierpnia 2002 r. **

*) Franciszek, Adhortacja o miłości w rodzinie Amoris laetitia, 2016 (pełny tekst; DOC)

**) Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Krakowskich Błoniach, 18 sierpnia 2002 r. (pełny tekst)

ZAGROŻENIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

SŁOWO BOŻE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Małżeństwo jest przymierzem: Ml 2,14
 • Małżeństwo na wzór miłości Chrystusa i Kościoła: Ef 5,22-25

NAUCZANIE KOŚCIOŁA O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Więź sakramentalna: AL 72-73 *
 • Postawa i przykład rodziców w wychowaniu dzieci: WW 50 **

*) Franciszek, Adhortacja o miłości w rodzinie Amoris laetitia, 2016 (pełny tekst; DOC)

**) Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości (pełny tekst)

PATRONOWIE MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

ZAGROŻENIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

SŁOWO BOŻE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Rodzina Kościołem domowym:
  • Mt 18,20
 • Kościół istnieje w rodzinach:
  • Rz 16,5;
  • Rz 16,12;
  • 1 Kor 16,19;
  • Kol 4,15

NAUCZANIE KOŚCIOŁA O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Zadania chrześcijańskiej rodziny: FC 17 *
 • Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu: MKT 102-103 **

*) Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, 1981 (tekst)

**) Międzynarodowa Komisja Teologiczna. (skrót MKT) Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu (19.01.2007) (tekst PDF)

ZAGROŻENIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

SŁOWO BOŻE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 • Po zmartwychwstaniu nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić: Mt 22,30
 • W niebie się nie będą żenić: Mk 12,24-25
 • Małżeństwo należy do kształtu tego świata, który przemija: 1 Kor 7,31

NAUCZANIE KOŚCIOŁA O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE


*) Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, 1981 (tekst)

ZAGROŻENIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

MATERIAŁY NA ROK RODZINY W DIECEZJI RADOMSKIEJ

Skip to content